De Peuterhoek

De Peuterschool
De peuterschool is peuteropvang met onderwijs speciaal gericht op peuters. De Peuterhoek is een christelijke peuterschool waar wij educatieve peuteropvang bieden aan kinderen van 2 jaar en 6 maanden totdat ze 4 jaar worden. De peuterschool (peuteropvang met voorschool) is gevestigd in het gebouw van de Koningin Beatrixschool in de Saenredamstraat. De peuterschool en basisschool hebben beiden hetzelfde bestuur; Stichting School met de Bijbel.
De Peuterhoek is christelijk en staat open voor alle kinderen van wie de ouders christelijk onderwijs op prijs stellen. De peuterschool is een binnenstad school, die midden in de Schilderswijk van Den Haag staat. Bijna alle kinderen van onze school wonen in de Schilderswijk.

Kinderen vanaf twee jaar en zes maanden zijn welkom op vier halve dagen per week. Kinderen vanaf drie jaar krijgen tweemaal per week in een klein groepje extra taal aangeboden. De peuterleidsters werken nauw samen met de juffen van groep 1 en 2. Alle peuters volgen het Voorschoolprogramma. Deze kinderen mogen 4 dagdelen naar school.

De Voorschool
De Voorschool is in feite een samenwerking tussen een peuterschool en een basisschool. Voor ons houdt dit in dat “De Peuterhoek” nauw samenwerkt met de groepen 1 en 2 van de “Koningin Beatrixschool”.
Het is de bedoeling om kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Ook kinderen die het Nederlands wel beheersen krijgen extra aandacht. We werken met de methode “Startblokken”.
Met behulp van dit programma wordt het kind een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Er wordt gewerkt op het gebied van taal, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hiervoor zorgen de goed opgeleide peuterleidsters.

Ontwikkeling van de kinderen
Op De Peuterhoek willen we de kinderen niet alleen veel leren, maar we willen ook meehelpen aan hun ontwikkeling. Dat doen we vanuit onze christelijke achtergrond. Er wordt door de peuterleidsters nadruk gelegd op het belang van normen en waarden, respect voor anderen en een positieve levenshouding.
De ouders worden er bij de inschrijving van op de hoogte gebracht dat het kind christelijk onderwijs ontvangt en tekenen ervoor dat zij hiermee akkoord gaan. Het onderwijs is zo ingericht dat ieder kind kan presteren overeenkomstig de gaven die het van God heeft ontvangen.

Kernwaarden
De Peuterhoek is te typeren als een peuterschool met de volgende kernwaarden:
• Christelijke identiteit
• Respect en betrokkenheid
• Orde en structuur

[[[["field85","equal_to","Ja, volgens stappenplan GGD met uitzondering"]],[["show_fields","field86"]],"and"],[[["field84","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field77"]],"and"]]
1
LOCATIES Stichting School met de Bijbel
Voor welke locatie wilt u aanmelden?
KINDGEGEVENS
Roepnaam
no-icon
BSN-nummer
no-icon
Achternaam
no-icon
Geboortedatum
date_range
Geslacht
GEGEVENS HOOFDVERZORGER
Voorletters
no-icon
Achternaam
no-icon
Telefoonnummer
no-icon
Mobiele nummer
no-icon
VOORKEUR PLAATSING
Hoeveel dagdelen wilt u dat uw peuter naar de voorschool komt?4 dagdelen bij een indicatie, 2 dagdelen zonder indicatie
BIJ WELKE GROEP WILT U DAT UW PEUTER KOMT SPELEN?
Peuterhoek in de SchilderswijkAls uw kind 2 dagdelen komt spelen, kunt u alleen voor een A groep, of een B groep kiezen.)
Hierbij verklaren wij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Datum, plaats
no-icon
Dank voor het invullen van formulier 1. Dit formulier zal naar de peuterschool gaan. Als u nog geen rondleiding en gesprek heeft gehad zult u daarvoor uitgenodigd worden. Na het verzenden van dit formulier komt u bij formulier 2; dit formulier zal naar Korelon gaan t.b.v. de financiele administratie. Wilt u dit zo volledig mogelijk, met in ieder geval een juist mailadres, telefoonummer en IBAN numemr invullen? Alvast bedankt, Team de Peuterhoek, Team Tamarinde En administratiekantoor Korelon.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Inschrijfformulier Peuterhoek
[[[["field85","equal_to","Ja, volgens stappenplan GGD met uitzondering"]],[["show_fields","field86"]],"and"],[[["field84","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field77"]],"and"]]
1
OUDERBIJDRAGEFORMULIER KINDEROPVANGTOESLAG/SUBSIDIE
Welke locatie bezoekt uw kind?
no-icon
Roepnaam kind
no-icon
Achternaam kind
no-icon
Straat en huisnummer
no-icon
Achternaam oudersindien afwijkend
no-icon
OUDER- EN KINDGEGEVENS
Lukt het u niet het formulier in te vullen? U bent welkom op de Tamarschool en de Beatrixschool. We helpen u graag!
Wij willen 2 dagdelen peuteropvang
Hoeveel dagdelen wilt u opvang afnemen?
Wij willen 4 dagdelen peuteropvang
KINDEROPVANGTOESLAGlogt u in op www.MijnKorelon.nl en controleert u de volgende gegevens
Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, hebben wij voldoende aan deze gegevens. U kunt doorgaan naar OOIEVAARSPAS EN INDICATIE
SUBSIDIE VAN DE GEMEENTE
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, heeft u waarschijnlijk recht op subsidie van de gemeente. Om dit te kunnen bepalen, hebben we de hoogte van uw gezamenlijk inkomen nodig, evenals de meest recente inkomensverklaring VAN BEIDE OUDERS. De inkomensverklaringen dienen als bewijsmateriaal dat een van beide ouders geen inkomen heeft.
Wij hebben een gezamenlijk inkomen van
U kunt een inkomensverklaring aanvragen bij de belastingtelefoon: 0800-0543, online via www.mijnbelastingdienst.nl of via www.belastingdienst.nl (onderaan webpagina in blauwe balk onder 'direct regelen').
Upload hier de inkomensverklaring van ouder 1upload
cloud_uploadUpload
Upload hier de inkomensverklaring van ouder 2upload
cloud_uploadUpload
Heeft u uw gegevens voor subsidie van de gemeente VOLLEDIG ingevuld en uw INKOMENSVERKLARINGEN GEUPLOAD? Gaat u dan door naar OOIEVAARSPAS EN INDICATIE
OOIEVAARSPAS EN INDICATIE
Heeft u een OOIEVAARSPAS? en/of een INDICATIE? Dan dient u (een kopie hiervan) hieronder te uploaden. Wij kunnen de factuur pas bij de gemeente in rekening brengen, wanneer we een kopie van uw OOIEVAARSPAS en/of INDICATIE in ons bezit hebben.
Download hier (een kopie van) uw OoievaarspasIndien van toepassing
cloud_uploadUpload
Download hier (een kopie van) de IndicatieIndien van toepassing
cloud_uploadUpload
HEEFT U ALLE GEGEVENS INGEVULD? LEEST U DAN HET VOLGENDE NOG AANDACHT DOOR!!!
EEN AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIEPLAATS KAN MET TERUGWERKENDE KRACHT VAN MAXIAAL ÉÉN MAAND!!!!!!!!!
ZIJN ALLE DOCUMENTEN BIJGEVOEGD?Zonder deze biljagen kunnen wij uw aanvraag NIET verwerken
Lukt het u niet het formulier in te vullen? U bent welkom op de Tamarschool en de Beatrixschool. We helpen u graag!
MOCHT U VRAGEN HEBBEN OVER HET RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG DAN WEL SUBSIDIE, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE ADMINISTRATIE VAN KORELON, TELEFOONNUMMER 078-6124165.
IK/WIJ VERKLAREN HIERBIJ GENOEMDE (INKOMENS)GEGEVENS VOLLEDIG EN NAAR WAARHEID TE HEBBEN VERSTREKT
Datum, plaats
no-icon
Naam
no-icon
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Aanvraag Subsidie Ouderbijdrage

Specifieke voorwaarden

Er zijn in Den Haag vier mogelijkheden wat de kosten betreft:

  1. U heeft een ooievaarspas én uw kind heeft een indicatie, wat recht geeft op vier dagdelen peuteropvang. De totale factuur wordt in rekening gebracht bij de gemeente, u betaalt niets;
  2. U heeft een ooievaarspas, uw kind heeft GEEN indicatie, wat recht geeft op 2 dagdelen peuteropvang. De factuur voor de 2 dagdelen wordt in rekening gebracht bij de gemeente, u betaalt niets. Wilt u meer dagdelen afnemen, dan kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen of subsidie bij de gemeente die vergelijkbaar is met de kinderopvangtoeslag;
  3. U heeft geen ooievaarspas, uw kind heeft een indicatie. Dit geeft recht op 4 dagdelen peuteropvang: de eerste twee dagdelen vragen u kinderopvangtoeslag/gemeentesubsidie aan. Dagdeel 3 en 4 betaalt de gemeente.
  4. U heeft geen ooievaarspas, uw kind heeft geen indicatie. U betalen alles zelf, c.q. bij twee werkende partners kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bij recht op kinderopvangtoeslag ontvangt u de factuur voor dagdeel 1 en 2 zelf. De kinderopvangtoeslag wordt ook op uw eigen rekening gestort. Bij gemeentesubsidie wordt het subsidiedeel bij de gemeente in rekening gebracht, het resterende deel bij u;

Geldt voor u een afwijkende situatie? Bel naar ons hoofdkantoor op 078-6124165 en vraag naar Karin Stip of Neline Nederlof.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078)6124165

Ma t/m do - 09:00 tot 16:00 uur

NOODNUMMER: (06)12732819

Op vrijdag alleen voor ouders en gastouders

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht