De Peuterhoek

De Peuterschool
De peuterschool is peuteropvang met onderwijs speciaal gericht op peuters. De Peuterhoek is een christelijke peuterschool waar wij educatieve peuteropvang bieden aan kinderen van 2 jaar en 6 maanden totdat ze 4 jaar worden. De peuterschool (peuteropvang met voorschool) is gevestigd in het gebouw van de Koningin Beatrixschool in de Saenredamstraat. De peuterschool en basisschool hebben beiden hetzelfde bestuur; Stichting School met de Bijbel.
De Peuterhoek is christelijk en staat open voor alle kinderen van wie de ouders christelijk onderwijs op prijs stellen. De peuterschool is een binnenstad school, die midden in de Schilderswijk van Den Haag staat. Bijna alle kinderen van onze school wonen in de Schilderswijk.

Kinderen vanaf twee jaar en zes maanden zijn welkom op vier halve dagen per week. Kinderen vanaf drie jaar krijgen tweemaal per week in een klein groepje extra taal aangeboden. De peuterleidsters werken nauw samen met de juffen van groep 1 en 2. Alle peuters volgen het Voorschoolprogramma. Deze kinderen mogen 4 dagdelen naar school.

De Voorschool
De Voorschool is in feite een samenwerking tussen een peuterschool en een basisschool. Voor ons houdt dit in dat “De Peuterhoek” nauw samenwerkt met de groepen 1 en 2 van de “Koningin Beatrixschool”.
Het is de bedoeling om kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Ook kinderen die het Nederlands wel beheersen krijgen extra aandacht. We werken met de methode “Startblokken”.
Met behulp van dit programma wordt het kind een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Er wordt gewerkt op het gebied van taal, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hiervoor zorgen de goed opgeleide peuterleidsters.

Ontwikkeling van de kinderen
Op De Peuterhoek willen we de kinderen niet alleen veel leren, maar we willen ook meehelpen aan hun ontwikkeling. Dat doen we vanuit onze christelijke achtergrond. Er wordt door de peuterleidsters nadruk gelegd op het belang van normen en waarden, respect voor anderen en een positieve levenshouding.
De ouders worden er bij de inschrijving van op de hoogte gebracht dat het kind christelijk onderwijs ontvangt en tekenen ervoor dat zij hiermee akkoord gaan. Het onderwijs is zo ingericht dat ieder kind kan presteren overeenkomstig de gaven die het van God heeft ontvangen.

Kernwaarden
De Peuterhoek is te typeren als een peuterschool met de volgende kernwaarden:
• Christelijke identiteit
• Respect en betrokkenheid
• Orde en structuur

This form does not exist
Inschrijfformulier Peuterhoek
This form does not exist
Aanvraag Subsidie Ouderbijdrage

Specifieke voorwaarden

Er zijn in Den Haag vier mogelijkheden wat de kosten betreft:

  1. U heeft een ooievaarspas én uw kind heeft een indicatie, wat recht geeft op vier dagdelen peuteropvang. De totale factuur wordt in rekening gebracht bij de gemeente, u betaalt niets;
  2. U heeft een ooievaarspas, uw kind heeft GEEN indicatie, wat recht geeft op 2 dagdelen peuteropvang. De factuur voor de 2 dagdelen wordt in rekening gebracht bij de gemeente, u betaalt niets. Wilt u meer dagdelen afnemen, dan kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen of subsidie bij de gemeente die vergelijkbaar is met de kinderopvangtoeslag;
  3. U heeft geen ooievaarspas, uw kind heeft een indicatie. Dit geeft recht op 4 dagdelen peuteropvang: de eerste twee dagdelen vragen u kinderopvangtoeslag/gemeentesubsidie aan. Dagdeel 3 en 4 betaalt de gemeente.
  4. U heeft geen ooievaarspas, uw kind heeft geen indicatie. U betalen alles zelf, c.q. bij twee werkende partners kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bij recht op kinderopvangtoeslag ontvangt u de factuur voor dagdeel 1 en 2 zelf. De kinderopvangtoeslag wordt ook op uw eigen rekening gestort. Bij gemeentesubsidie wordt het subsidiedeel bij de gemeente in rekening gebracht, het resterende deel bij u;

Geldt voor u een afwijkende situatie? Bel naar ons hoofdkantoor op 078-6124165 en vraag naar Karin Stip of Neline Nederlof.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078)6124165

Ma t/m do - 09:00 tot 16:00 uur

NOODNUMMER: (06)12732819

Op vrijdag alleen voor ouders en gastouders

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht