Scholen en opvang gaan weer open!

Vanaf 8 februari 2021

Back to school

UPDATE 20210203

Scholen en opvang mogen weer open vanaf maandag 8 februari 2021!

Het kabinet heeft het advies van het OMT opgevolgd en daarmee mogen vanaf maandag 8 februari de basisscholen en de kinderopvang weer open. “Uit onderzoeken blijkt dat kinderen toch veel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus, dat geldt ook voor de Britse variant”, aldus minister Arie Slob in het AD. Kinderen met klachten moeten thuisblijven. Wanneer een kind besmet blijkt zou de hele klas of groep (kindcentrum) vijf dagen in quarantaine moeten. Aanvullende maatregelen om de risico’s te verkleinen. Wat dit precies gaat inhouden voor de gastouderopvang is nog onduidelijk.

De gastouderopvang was al open met (dringend) advies om alleen gebruik te maken van de gastouder wanneer minimaal één van de ouders een cruciaal beroep heeft. Vanaf 8 februari is de gastouderopvang weer volledig geopend! Het kabinet heeft géén versoepeling afgekondigd met betrekking tot bezoek. Dit houdt in dat we onze huidige regeling voor het bezoeken op locatie van de gastouders, handhaven.

Via verschillende regio’s ontvingen we bericht van de GGD, dat zij TEAMS-inspecties gaan uitvoeren bij de gastouders. De gastouders die dit betreft, ontvangen hierover deze week een mail van de bemiddelingsmedewerker!

Informatie over de Lockdown

De tweede lockdown die we als ‘Nederlandse volk’ nu bijna achter de rug hebben, heeft geduurd vanaf woensdag 16 december tot 8 februari 2021. In deze periode golden de volgende richtlijnen, wat de gastouderopvang betreft: 

 • De officiele tekst van Rijksoverheid is:
  ‘De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.’
 • Toelichting:
  • Gastouderopvang is open en heeft meer vrijheden dan KDV/BSO. Echter geeft die vrijheid tegelijkertijd ook ruimte voor verschillende interpretaties van de regels.
  • Om ervoor te zorgen dat ouders met een cruciaal/vitaal beroep, die misschien meer opvang nodig hebben voor extra diensten in de zorg of op andere plekken, voldoende opvangplek hebben, raadt de overheid aan om alleen gebruik te maken van de gastouder wanneer je het echt nodig hebt en (1 van de ouders) een cruciaal/vitaal beroep hebt.
  • Ook om de reisbewegingen/contacten zoveel mogelijk te beperken roept de overheid op om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als het niet nodig is.
  • Denk ook aan gastouders die zelf kinderen hebben die thuis zijn en misschien ook nog onderwijs moeten volgen. Dat is een extra zware belasting voor gastouders en eigen kinderen tellen mee in het totaal aantal kinderen in de opvang.
  • Het doel is hetzelfde als in maart/april: ouders met een contract betalen gastouders/GOB gewoon door. Dit is belangrijk, omdat alle partijen (gastouders, ouders, GOB) er belang bij hebben dat de komende 5 weken niet de sluiting van de gastouder tot gevolg mag hebben.
  • Lees hier de volledige toelichting van het Ministerie van SZW op gastouderopvang
 • Voor de opvangkosten komt er een compensatieregeling voor ouders als tegemoetkoming van de eigen bijdrage in de kinderopvangkosten tot het maximum uurtarief. Kijk voor informatie over de lockdown en de compensatie voor ouders de FAQsheet op de site van de Branchevereniging Kinderopvang
 • Neem je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van ons allemaal:
 • Ouders beslissen over verantwoord gebruik van de opvang:
  • Maak uitsluitend gebruik van de opvang als het écht niet anders kan (zie eerste aandachtspunt);
  • Minimaliseer de contactmomenten;
  • Te allen tijde: veiligheid boven alles. Alleen fit naar buiten, dus ook alleen fit naar de opvang, fit brengen en/of halen.
 • Gastouders hebben de verantwoording over een veilige opvangsituatie:
  • Gastouders bepalen of opvang van een kind veilig kan mbt gezondheid en besmettingsgevaar.
  • Gastouders kunnen ook eigen kinderen thuis hebben. Het wettelijk maximumaantal kinderen mag niet worden overschreden;
  • Wanneer gebruik moet worden gemaakt van een vervangende gastouder, doordat de eigen gastouder geen opvang kan bieden, vervalt de betaling aan de eigen gastouder en wordt de vervangende gastouder uitbetaald.
 • Korelon raadt de gastouders aan met ouders in gesprek te gaan. Hoeveel plekken heb je beschikbaar voor opvang en wie heeft de plek echt nodig en het hardst nodig? Is er extra opvang nodig voor ouders met cruciaal/vitaal beroep? Heb je als gastouder voldoende plek, dan kun je er dus voor kiezen om open te blijven (met name voor ouder(s) met cruciaal/vitaal beroep).
  Het dringende advies van de Rijksoverheid aan ouders blijft: om geen gebruik te maken wanneer het niet nodig is. Hoe minder contacten hoe beter. Haal druk af van gastouders die ineens zelf kinderen thuis hebben door de sluiting van de scholen.
 • Bezoek van de opvangconsulente
  Opvangconsulenten bezoeken veel gastouders en ouders en kunnen zo ongewild een bron van verspreiding zijn. We hebben daarom besloten hun bezoeken in ieder geval tot de voorjaarsvakantie 2021 tot een minimum te beperken. Intake gesprekken voor gastouders en Risico-Inventarisaties voor inschrijving bij het landelijk register kinderopvang worden op locatie gedaan. Alle andere gesprekken, evaluaties en risico-inventarisaties zullen tot die datum telefonisch of via videobellen worden gedaan. Verslagen en risico-inventarisaties zullen digitaal worden ondertekend. Voor evaluaties worden sinds kort ook vragenlijsten verstuurd die je vooraf kunt invullen. We vragen je, vooral omdat nu veel telefonisch plaatsvindt, dit zo uitgebreid mogelijk te doen.

 

Wij volgen de informatie van Rijksoverheid, RIVM en Branchevereniging Kinderopvang mbt de Lockdown op de voet. Desondanks kan het voorkomen dat onjuistheid sluipt in de informatievoorziening, dan wel dat op basis van voortschrijdend inzicht de regels van de Rijksoverheid worden aangepast. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op onze website, noch aan de hierover door ons verzonden mails of de meldingen in de portal met informatie hierover.
Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

Ma t/m vrij – 09:00 tot 16:00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht