Wat betekent week 51 voor ons?

De gastouderopvang blijft open!

UPDATE 20211220

versie 20 december 2021

Week 51 en Corona-update
In de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 is bekend gemaakt, dat de basisscholen en de buitenschoolse opvang dicht gaan vanaf maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021.

Wat betekend ‘week 51’ voor ons?
De gastouderopvang blijft open,(dus ook voor schoolgaande kinderen);

  • Gastouders hebben volgende week mogelijk ook (eigen) kinderen thuis en de maximale groepsgrootte mag NIET worden overschreden. Hierin tellen ook de eigen kinderen tot tien jaar mee (zie ons pedagogisch beleid blz. 11 voor de exacte richtlijnen);
  • Ouders, hou je schoolgaande kinderen als het enigszins mogelijk is thuis. Maak uitsluitend gebruik van de opvang als het écht niet anders kan (dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen);
  • Het principe is dat kinderen overdag de noodopvang via school bezoeken en ’s middags op de gewone tijd naar de gastouder gaan; kinderen van een gastouder hebben ook recht op noodopvang op school;
  • De ouder(s) worden vooralsnog NIET gecompenseerd in de opvangkosten. Ons voorstel is dan ook dat gastouder en ouder(s) samen overleggen over het registreren van opvanguren wanneer (schoolgaande) kinderen NIET worden opgevangen in week 51;
  • Hou je aan de ‘breng- en haaladviezen’ zoals vermeld in ons Coronaprotocol;
  • Wanneer de noodopvang op school niet lukt, het écht niet anders kan, én je gastouder heeft ruimte en mogelijkheid je schoolgaande kind(eren) (extra) op te vangen in week 51, dan geldt het volgende:
    • Heb je een bso (klein) contract bij ons en je gastouder kan je kind(eren) opvangen in week 51, dan mag dit ook. De opvanguren in week 51 tellen we NIET mee in de grens van 240 uur die aan een klein contract/BSO-contract verbonden zijn. De gastouder kan de uren op de gewone manier registreren en goedkeuren;
    • Heb je GEEN opvangcontract bij ons voor je schoolgaande kind(eren), maar je gastouder kan je kind(eren) toch opvangen, dan mag je je kind(eren) volgende week (week 51) via ons tóch naar de gastouder brengen. Je kunt de gastouder haar uren dan gewoon uitbetalen, ook kun je kinderopvangtoeslag over deze uren aanvragen, maar wíj rekenen daar dan geen extra (bureau)kosten voor. Omdat er geen contract voor deze kind(eren) in de portal staat, kun je voor de opvang het ‘noodopvangformulier’ uit de portal downloaden en gebruiken. Stuur/mail het (ingescande) noodopvangformulier met de opvanguren uiterlijk 28 december 2021 naar ons op!

Meest actuele informatie kinderopvang/gastouderopvang en corona?
Kijk voor actuele informatie op de site van de rijksoverheid;

Wanneer mag een kind wel/niet naar de opvang?
Gebruik de Beslisboom voor kinderen 0 – 12 jaar met gezondheidsklachten (versie 14 december 2021)
Kijk in het Protocol Kinderopvang (versie 17 december 2021) voor de geldende richtlijnen in kinderopvang en gastouderopvang
Kan je je kind wel of niet brengen/halen? Doe de gezondheidscheck!

Wij volgen de informatie van Rijksoverheid, RIVM en Branchevereniging Kinderopvang mbt de Lockdown op de voet. Desondanks kan het voorkomen dat onjuistheid sluipt in de informatievoorziening, dan wel dat op basis van voortschrijdend inzicht de regels van de Rijksoverheid worden aangepast. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op onze website, noch aan de hierover door ons verzonden mails of de meldingen in de portal met informatie hierover.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

Ma t/m vrij – 09:00 tot 16:00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht