Dit kun je van Korelon verwachten!

Ons doel

 • Stabiele relaties tussen ouders, gastouder en Korelon
 • Een goede, persoonlijke relatie tussen ouders, gastouder en Korelon
 • Kinderen die het liefst de hele opvangperiode bij één gastouder blijven
 • Geen gesleep van de één naar de andere oppas
 • Gastouders die goed in hun vel zitten en voor langere tijd opvang willen bieden
 • Ouders, gastouders én kinderen met een gezicht en een naam!

Christelijke gastouderopvang

 • Zeggen en doen wat we geloven
 • Openstaan voor verbetering
 • Eerlijkheid, respect en zorg voor elkaar
 • Alle medewerkers en gastouders zijn overtuigd christen, leven hiernaar en dragen dit uit
 • Pedagogisch Beleid gebaseerd op de Bijbel
 • Alle ouders en kinderen welkom

Wat moet een gastouderbureau wettelijk aanbieden?

 • Intakegesprek ouders door een bemiddelingsmedewerker
 • Intakegesprek op locatie met de gastouder door een bemiddelingsmedewerker
 • Een koppelingsgesprek tussen ouders en gastouder op de opvanglocatie door een bemiddelingsmedewerker
 • Minimaal twee maal per jaar bezoeken van de opvanglocatie
  • Jaarlijks een voortgangs- of evaluatiegesprek met de gastouder op de opvanglocatie door de bemiddelingsmedewerker
  • Jaarlijks afnemen van een risico-inventarisatie en evaluatie veiligheid en hygiëne op de opvanglocatie door de bemiddelingsmedewerker
 • Een jaarlijkse mondelinge evaluatie van de opvang met de ouders door de bemiddelingsmedewerker.
 • Het maken van verslagen van de gesprekken die zijn gevoerd door de bemiddelingsmedewerker
 • Controleren diploma, VOG’s, PRK-inschrijving en EHBO-certificaat bij aanmelding Landelijk Register Kinderopvang
 • Bijhouden of de samenstelling van de groep kinderen voldoet aan de wettelijke eisen
 • Minimaal 16 uur besteden aan begeleiding en bemiddeling van de gastouder, hieronder vallen intakegesprekken, werving van de gastouder, scholing en begeleiding van de gastouder, begeleiding van GGD-bezoek, koppelen van gastouder en vraagouder, koppelingsgesprek tussen gastouder en vraagouder, het beantwoorden van vragen van de gastouder, opleiding of training, overleg op het gebied van begeleiding en bemiddeling.
 • Bereikbaar zijn voor vragen van ouders en gastouders
 • Klik hier voor een volledig overzicht!

Wat bieden wij?

 • We voldoen aan ALLE wettelijke eisen voor gastouderbureaus
 • Opvang via Korelon geeft recht op kinderopvangtoeslag
 • We zijn prima bereikbaar via telefoon, mail en app
 • We zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang
 • We zijn aangesloten bij de Geschillencommissie
 • We worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD
 • Vaste contactpersoon met een gezicht, een naam, een telefoonnummer en een mailadres!
 • Opgeleide medewerkers die ook kunnen adviseren op pedagogisch vlak
 • Snelle reactie (binnen 1 werkdag) op vragen
 • Gratis ongevallenverzekering voor gastouders en gastkinderen gedurende de opvangtijd
 • Adviezen over gezond leven en bewegen van een Gezonde Coach
 • Exclusiviteitsvergoeding voor gastouders die exclusief via ons werken
 • Korting op training én herhaling EHBO voor kinderen via LIVIS
 • Wisselend (online) scholingsaanbod
 • Wisselend regionale scholing bv. kindermishandeling, interactie tussen gastouder en kind en gezonde kinderopvang
 • BASISafspraken ter voorkoming van onderlinge irritaties

Specifiek voor ouders

 • Kosteloos adviesgesprek voor optimaal geregelde opvang
 • Uitgebreide wervingsprocedure
 • Aanbod van gastouders die we zélf kennen, zélf hebben gesproken en beoordeeld op identiteit, kwaliteit en persoonlijkheid

Specifiek voor gastouders

 • Koppeling met en gratis doorboeking van facturatie naar gastouderaangifte.nl
 • Advies over zelfstandig ondernemerschap aan gastouders
 • Eenmaal per jaar ‘welbevinden’ gesprek met gastouder
 • Korting op kosten Verklaring Omtrent Gedrag
 • Goedkope bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor € 25 per kalenderjaar
 • Controle op verloop van documenten
 • Hulp bij opstellen van eigen huisregels en plan voor eigen pedagogisch handelen

Duidelijkheid door BASISafspraken

 • Afspraken over urenregistratie
 • Advies én adviestarief voor gastoudervergoeding
 • Afspraken over facturatie(moment)
 • Afspraken over registratie van uren bij ziekte kind, ouder of gastouder
 • Afspraken over (afwijkende) regelingen bij nanny’s
 • Afspraken over zwangerschapsverlof
 • Afspraken over vakanties
 • Afspraken over feestdagen

Meer weten over…

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht