Wie is Korelon en waar staan wij voor?

Ons doel

Korelon is christelijk gastouderbureau dat christelijke gastouderopvang biedt voor een groot deel van Nederland. Onze basis is de Bijbel. We gaan ervoor dat alle kinderen die bij ons komen voor opvang, Gods Liefde voelen in de manier waarop onze gastouders, ouders, bemiddelingsmedewerkers en kantoormedewerkers omgaan met elkaar en anderen. Levenshouding is geen jas die je aan- of uittrekt. Je levenshouding is wie en hoe je bent. Daarom vinden we het zo belangrijk dat iedereen die voor en bij ons werkt, zelf Christen is en dat wil uitdragen aan ouders en kinderen.

Liefde en respect

In de Liefde van God is ook respect verweven. Respect voor (de eigenheid) van de ander. In de manier waarop we met anderen omgaan. Beseffend dat ook wij fouten kunnen maken, maar altijd levend vanuit de intentie het goede te doen. Eerlijk, transparant en betrouwbaar. Daarop aangesproken kunnen worden. Als laatste, maar zeker niet als minste. Vreugde en blijdschap. God gaf ons in Christus de mogelijkheid tot verzoening met Hem zodat wíj opnieuw in blijdschap leven mogen. Dat is Korelon. Dat is wat we willen uitdragen.

 

Onze missie

Onze missie is dat alle kinderen die door onze gastouders worden opgevangen, tot Christus worden gebracht. Onze inspiratie ligt in de tekst: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’. We willen de kinderen de liefde van Christus voorleven, de blijdschap van de vrede met God meegeven. Hen daaruit het respect laten voelen voor henzelf én voor anderen, omdat we allen uniek zijn, door God geschapen.

Onze visie

Onze pedagogische visie is gebaseerd op de Bijbelse uitgangspunten. Liefde en respect zijn nodig voor kinderen om te groeien naar evenwichtige, stabiele persoonlijkheden. Ouders en kinderen zijn bij ons altijd welkom. Ongeacht hun persoonlijke visie of het kerkverband waarbij zij zijn aangesloten. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben zijn bij ons welkom. Ons streven is dat alle ouders en kinderen zich bij ons thuis voelen en bij ons begrepen voelen. Omgekeerd verwachten we uw respect voor het feit dat al onze medewerkers en gastouders christen zijn en dit uitdragen in de opvang. Kijkt u voor ons volledige pedagogische beleid onder ‘downloads’ onderaan deze pagina. 

Onze Oudercommissie

Invloed van ouders en gastouders in ons beleid hoort bij onze transparantie. Voelt u zich welkom uzelf aan te melden voor onze (gast)oudercommissie die meedenkt in ons beleid, de mening van ouders en gastouders verwoordt richting onze organisatie. U doet dit niet alleen. Eenmaal per jaar houden we een tevredenheidsenquête onder onze ouders en gastouders om hun mening te vragen over onze dienstverlening in het afgelopen jaar. Onze plannen neer te leggen voor het komende jaar en aan te geven wat in hun visie de prioriteiten zouden moeten zijn voor het komende jaar.

Gastouders hebben geen wettelijk stemrecht. Omdat zij de uitvoerders zijn van ons pedagogisch beleid vinden we het echter heel belangrijk dat ook zij hun mening kunnen geven binnen de oudercommissie. Om die reden bieden wij gastouders de mogelijkheid als adviseur deel uit te maken van onze oudercommissie. Zij hebben alle bevoegdheden van een ‘gewoon’ lid van de oudercommissie, uitgezonderd stemrecht. Alle rechten en plichten van de oudercommissie kunt u vinden in het reglement Oudercommissie onderaan deze pagina onder ‘downloads’.

Ons team

Benieuwd wie er bij onze werken? Het gezicht van degene die de telefoon oppakt of wie straks bij u op bezoek komt? Hieronder vindt u de foto’s van ons hele team. Wanneer u over de foto’s scrollt, ziet u ook in welke functie we werken.

directeur

Hanneke Schot

Email:jschot@korelon.nl

Telefoon:06-27561111

Office manager

Diana van der Graaf

E-mail:secretariaat@korelon.nl

Telefoon:0786124165

Secretarieel-administratief medewerkster

Eveline van der Perk

Mail:inschrijvingen@korelon.nl

Telefoon:078-6124165

Secretarieel-administratief medewerkster

Ellen de Jong

E-mail:administratie@korelon.nl

Telefoon:0786124165

Leidinggevende Bemiddelingsmedewerkers

Lianne Blonk

Email:lblonk@korelon.nl

Telefoon:0647936841

Bemiddelingsmedewerker

Eva van der Molen

Email:evandermolen@korelon.nl

Telefoon:06-44965429

Bemiddelingsmedewerker

Jacqueline van Dalfsen

E-mail:jvandalfsen@korelon.nl

Telefoon:0619991275

Bemiddelingsmedewerker

Ineke Hiemstra

E-mail:ihiemstra@korelon.nl

Telefoonnummer:0645461863

Bemiddelingsmedewerker

Marike Rozendaal

Email:mrozendaal@korelon.nl

Telefoon:06-19607942

Bemiddelingsmedewerker

Annelies Gelderblom

Email:agelderblom@korelon.nl

Telefoon:06-44917292

Bemiddelingsmedewerker

Tjitske de Bruijn

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht