Veel gestelde vragen

…….. over Korelon

Waarom kiezen voor Gastouderopvang?

• Een gastouder scoort beter in vergelijking met kinderdagverblijven
• Een gastouder biedt de meest vertrouwde opvangvorm voor jonge kinderen
• De gastouder heeft meer tijd en aandacht voor je kind door de kleinschaligheid van de opvang
• Gastouderopvang geeft rust en is mede daardoor goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling
• Alle woningen van gastouders zijn door ons gecontroleerd op veiligheid en hygiëne
• Gastouderopvang is vertrouwd en persoonlijk, je kind ziet steeds dezelfde gezichten
• Je kind voelt zich prettiger bij een gastouder door de rust, reinheid en regelmaat van een gewoon gezin
• Onze gastouders zijn opgeleid en gediplomeerd
• Een gastouder is flexibel en de opvang kan vrijwel altijd doorgaan
• Gastouderopvang is vaak goedkoper dan een kinderdagverblijf

Wat onderscheidt Korelon van andere gastouderbureaus?

Wij gaan voor een langdurige relatie tussen ouders en kinderen, gastouder en ons bureau. Daarom bieden we….

Christelijke opvang
o Uitdragen en voorleven van de Bijbelse boodschap: ‘christen zijn’;
o Pedagogisch handelen gegrond op de Bijbel: ieder is uniek en dat accepteren we, alle zonden kunnen worden vergeven door het offer van Jezus,
o Missionaire visie: Alle ouders en kinderen welkom;

Een veilige opvangplek
o we bieden gastouders aan die we kennen en zelf hebben beoordeeld op pedagogische kwaliteit en identiteit;
o we gaan daadwerkelijk en regelmatig bij gastouders op bezoek;
o we evalueren de opvang jaarlijks met ouders en gastouder;

Stabiele relaties tussen ouders, gastouder en gastouderbureau
o duidelijkheid bij de voordeur;
o regelen van heel veel praktische zaken in onze BASISafspraken ter voorkoming van frustraties/irritaties;
o bemiddeling bij problemen;

Continuïteit in de opvang
o geen gesleep van de een naar de andere oppas;
o een gastouder die goed in haar vel zit;
o een goede relatie tussen ouders en gastouder;

Inspiratie voor ouders en gastouders;
o e-learning voor allerlei pedagogische trainingen;
o jaarlijkse workshop over actueel thema;
o ondersteuning bij het opstellen van een pedagogisch werkplan;

Meer weten over onze dienstverlening? Klik hier!

Hoe komt het dat er gastouderbureaus zijn die kunnen stunten met hun tarieven?

Het verschil zit in de dienstverlening. Kies je voor een goedkoop bureau, dan kies je voor uitsluitend administratieve verwerking van de opvang, zodat je recht hebt op kinderopvangtoeslag, ongeacht de kwaliteit die wordt geleverd. Je regelt dan alles zelf, van overeenkomsten tot onderlinge afspraken, van risico-inventarisaties van de opvanglocatie tot evaluatie van de opvang. Je stelt je vragen per mail i.p.v. een persoon ‘aan de lijn’. Kies je voor kwaliteit en service dan kies je voor ons!

Openen

…….. over kosten en kinderopvangtoeslag

Waaruit bestaan de kosten voor gastouderopvang bij Korelon?

Het bedrag dat ouders maandelijks aan Christelijk Gastouderbureau Korelon betalen, bestaat uit twee delen:
• Bureau- of begeleidingskosten (vast tarief per gezin per maand);
• Opvangvergoeding per kind per uur voor de gastouder (bij nanny’s: de vergoeding aan de gastouder per gewerkt uur en niet per kind).

Welke vergoeding adviseert Korelon voor de gastouder in 2023?

Voor opvang bij de gastouder adviseren wij u een vergoeding per uur per kind aan de gastouder tussen € 5,75 en € 6,25. Dit geldt zowel voor gastouderopvang als voor de (gemiddelde vergoeding per kind bij) opvang aan huis. Bij opvang in het huis van de ouders, heeft de gastouder recht op minimaal het wettelijk vastgestelde minimumloon (€ 12,79 per 1 juli 2023). Daarnaast heeft ze recht op 8% vakantietoeslag waarmee de afgesproken uurprijs wordt verhoogd. Voor de overige voorwaarden, rechten en plichten kan je je bemiddelingsmedewerker contacten.

Welke overwegingen spelen een rol bij het vaststellen van de gastoudervergoeding?

Voor een oppas zonder diploma (informele opvang) geeft het NIBUD een richtlijn tussen de € 3,25 en € 5,40 voor oppas door jongeren (studenten). Dit betreft dus oppas zonder kindgericht diploma, EHBO of andere vereiste kwaliteiten. Wij adviseren bij het vaststellen van de gastoudervergoeding de volgende factoren mee te laten spelen:

De wettelijke eisen waaraan je gastouder voldoet:

 • Ons Profiel Gastouder
 • De verantwoordelijkheid voor de opvang, verzorging en opvoeding van uw kinderen;
 • Een pedagogische opleiding op minimaal MBO2-niveau;
 • Een geldig certificaat EHBO bij Kinderen;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van zichzelf en registratie in het Personenregister Kinderopvang;
 • Een VOG van haar inwonende volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen (bij gastouderopvang) en registratie in het Personenregister Kinderopvang;
 • Een opvanglocatie die is gescreend op risico’s van veiligheid en hygiëne.

Daarnaast spelen de volgende overwegingen een rol:

 • De mate van individuele aandacht die je kind(eren) nodig heeft/hebben;
 • De mate waarin je gastouder bij- en nascholing volgt;
 • Waar je woont en hoeveel aanbod er in je omgeving is;
 • Of je dagopvang of buitenschoolse opvang nodig hebt;
 • Welke voorzieningen en diensten je gastouder aanbiedt (bijv. zelf eten meenemen, met of zonder warme maaltijden, wie betaalt de luiers?);
 • Hoe flexibel de opvang is met de tijden die je kunt afnemen;
 • Het aantal weken per jaar dat de gastouder open is (bijv. alle weken of alleen in de schoolweken).

Bij opvang aan huis (nanny-opvang) gelden nog extra factoren:

 • Eventuele extra (huishoudelijke) taken die je nanny verricht;
 • Het aantal kinderen dat je nanny tegelijkertijd opvangt;
 • Reiskosten die je nanny maakt om naar je huis te komen, of eventuele reiskosten om kinderen naar school te brengen en weer op te halen.
Wat zijn mijn opvangkosten per maand in 2023?

De opvangkosten per maand per gezin zijn afhankelijk van vier factoren: het aantal opvanguren per maand per kind, de vergoeding (per uur) aan de gastouder, de maandelijkse vergoeding aan ons bureau én de kinderopvangtoeslag die je van de overheid (Belastingdienst) ontvangt. Wanneer je je bij ons aanmeldt, kun je voor de opvangkosten gebruik maken van de rekentool op onze website of een offerte op maat door je bemiddelingsmedewerker. Je hebt dan een goede indicatie van de maandelijkse (bruto & netto) kosten voor de opvang. Het daadwerkelijke bedrag kan daarvan afwijken, wanneer een andere vergoeding met de gastouder wordt afgesproken of het aantal opvanguren verandert.

Wat wordt betaald van de bureau- of begeleidingskosten?

De bureaukosten betreffen de vergoeding die ouders betalen voor de diensten van het gastouderbureau. Naast de bureaukosten betalen ouders het uurtarief dat de gastouder verdient. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van onze dienstverlening die we kunnen leveren vanuit de betaalde bureaukosten. 

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang, waaronder ook de gastouderopvang die wij aanbieden. De kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst.
Hoeveel Kinderopvangtoeslag je krijgt ligt aan jullie bruto-gezinsinkomen. Via de tab bovenaan Maak hier een berekening, kan je een berekening maken zodat je de gemiddelde bruto- en de netto-maandkosten kunt zien en berekenen. Ook zie je hier hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt per maand.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Kort samengevat heb je recht op Kinderopvangtoeslag wanneer beide ouders buitenshuis werken of studeren. Kijk hier voor de exacte voorwaarden.

Wij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag, wat nu?

Bij gastouderopvang geldt, dat je de totale kosten dan zelf moet betalen, tenzij je in aanmerking komt voor een sociaal medische indicatie. Voor het ontvangen van een sociaal medische indicatie wordt naar je persoonlijke gezinssituatie gekeken en door de gemeente beoordeeld of je voor deze indicatie in aanmerking komt. Je kunt een sociaal medische indicatie aanvragen via de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar je woont.

Waar kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen?

Via de site van de Belastingdienst kan je kinderopvangtoeslag aanvragen.
Nadat je de Kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd kan je via de (gratis) App “Kinderopvangtoeslag” de toeslag bekijken en wijzigen. Daarnaast kan je veranderingen doorgeven in het aantal opvanguren of uurtarief (ook de stop van de opvang), een andere opvang of nieuwe opvang voor hetzelfde kind of voor een broertje of zusje of een ander inkomen van jezelf of je partner.
Wens je dit liever niet via de App te doen, je kunt bovenstaande ook altijd via MijnToeslagen controleren en of aanpassen.

Tip. Wacht niet te lang met het aanvragen van Kinderopvangtoeslag! De aanvraag moet binnen 3 maanden nadat de opvang gestart is indient zijn, anders loop je de toeslag mis van de maanden voor de 3 maanden.

Hoe werkt de aanvraag kinderopvangtoeslag?

U kunt uw aanvraag Kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met onze administratie, zij helpen u graag verder.

Over welk bedrag kunnen we kinderopvangtoeslag krijgen?

In 2023 geldt dat je voor gastouderopvang over maximaal € 6,85 per kind per uur (€ 6,52 per kind per uur in 2022) kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunnen we krijgen?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van

• Je verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders
• Het aantal kinderen binnen het gezin dat gebruik maakt van kinderopvang
• Het aantal opvanguren per kind
• De opvangvergoeding van de gastouder en de bureaukosten van het gastouderbureau

Je kunt direct je kosten berekenen via de ‘maak hier een berekening’ button bovenaan de pagina.

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag afgerekend door de belastingdienst?

Je moet hiervoor ZELF actie ondernemen (de Belastingdienst stuurt u hiervoor geen bericht!!!). Nadat je ons jaaroverzicht hebt ontvangen, kun je inloggen op www.belastingdienst.nl en de gegevens van het jaaroverzicht invoeren door middel van een wijziging.

Wanneer worden de opvangkosten geïncasseerd?

We hebben voor de facturatie van de gastouderopvang twee incasso- en uitbetalingsmomenten. Uw gastouder kiest zelf wanneer de facturatie van de opvanguren plaatsvindt:

Vroege facturatie:
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóór de eerste dag van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 5e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 4e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact met de gastouder op te nemen wanneer zij een aanpassing wensen). De incasso en uitbetaling vinden rond de 10e van de maand plaats van maand volgend op de opvangmaand.

Late facturatie
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóór de 15e van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 20e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 20e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact op te nemen met de gastouder wanneer zij aanpassing wensen). De incasso en uitbetaling aan de gastouder vindt de 25ste van de maand plaats van de maand volgend op de opvangmaand.

Wanneer ontvangen we het jaaroverzicht?

De jaaroverzichten kunnen pas worden verstuurd, wanneer ALLE opvanguren zijn gefactureerd, geïncasseerd en uitbetaald. De gehele facturatie, incasso en uitbetaling over december, is pas eind januari. Je kunt er dus van uitgaan dat het jaaroverzicht in februari in de eigen klantomgeving wordt geplaatst.

Openen

…….. over gastouder worden

Wat heb ik nodig om gastouder te worden?

Het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn is geschikt om gastouder te mogen worden, daarnaast heeft de overheid een lijst met diploma’s samengesteld, die ook voldoen om als gastouder aan de slag te gaan. Heeft u al een diploma, maar weet u niet of dit een goed diploma is? Maak dan gebruik van de Diplomachecker!

Daarnaast zijn de volgende documenten nodig om als gastouder aan de slag te kunnen:

 • een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor de gastouder en (bij opvang bij de gastouder thuis) voor uw eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder (pas nodig wanneer wíj dat aangeven);
 • een geldig ID bewijs (kopie van uw paspoort (pagina met foto en de pagina waar de BSN op staan) of een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart);
 • een geldig certificaat EHBO bij kinderen, zie de de lijst van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke goedgekeurd zijn voor de gastouderopvang. Heeft u niet het juiste diploma? U kunt de training via ons goedkoper volgen wanneer u zich via ons aanmeldt!;
 • een inschrijving in het PRK (pas nodig wanneer wíj dat aangeven).

 

Ik heb niet het juiste diploma, wat nu?

U kunt zich pas inschrijven nadat u een goedgekeurd en vrijgesteld diploma heeft behaald.
Heeft u geen vrijgesteld diploma en wenst u dit te behalen? O.a. Rivor biedt een verkorte diplomaroute gastouder aan. Meer informatie over toelatingseisen, duur van de opleiding en kosten vindt u op hun website. Twijfelt u over uw diploma neem dan contact met ons op.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is nodig…

 • Wanneer je als gastouder wil gaan werken;
 • Wanneer je kinderen opvangt / wilt opvangen in je eigen huis én je huisgenoten hebt van 18 jaar of ouder;
 • Wanneer één van je kinderen 18 wordt en je opvang biedt in je eigen huis;
 • Wanneer er personen zijn die je regelmatig (minstens één keer in de drie maanden een halfuur) tijdens opvangtijd bezoeken.

Je kunt de VOG via ons aanvragen (goedkoper en sneller!) door een mail te sturen naar info@korelon.nl met daarin de volgende gegevens:

 • volledige voornamen;
 • achternaam (aangetrouwde achternaam en de meisjesnaam indien van toepassing);
 • geboortedatum van de persoon voor wie de VOG bestemd is.

Wij vragen de VOG digitaal aan. Je ontvangt van de Dienst Justis een mail met de vraag de VOG per iDEAL te betalen. Houd er rekening mee, dat een VOG uitsluitend MET DE DIGID VAN DE DESBETREFFENDE PERSOON kan worden aangevraagd. Na betaling word je aanvraag in behandeling genomen. Je ontvangt na goedkeuring de VOG via de post. Het origineel mag je in de gastoudermap bewaren nadat je deze geregistreerd hebt in het Personenregister.

Het werkt als volgt:

 1. Je gaat naar https://personenregisterkinderopvang.duo.nl/
 2. Je logt in met de DigID van de persoon die geregistreerd moet worden;
 3. Bij VOG vul je het Kenmerk in, welke staat op de desbetreffende VOG;
 4. Daarna koppel je de VOG met onze organisatie (Korelon KvK 58187278).
Zijn er gastkinderen beschikbaar in mijn woonplaats?

Kijk onder Vind mijn match voor een volledig aanbod van onze opvangvragen én van de gastouders die we aanbieden!

Wat kan ik van Korelon verwachten?

We hebben een uitgebreide dienstverlening en service voor onze ouders én gastouders. Wil je een volledig overzicht? Kijk dan hier!

Ik wil zelfstandig ondernemend gastouder worden. Hoe werkt dat?

Wij werken samen met het KennisnetWerk GastouderOpvang. Voor informatie over ZelfstandigOndernemerschap kun je hier klikken om naar de website van het KNGO te gaan. Onder ‘financieel’ staat uitgebreide informatie over Zelfstandig Ondernemerschap en aftrekposten voor de belastingaangifte. Gastouders die voor ons werken en gebruik maken van het programma ‘gastouderaangifte.nl’ kunnen hun inkomsten door ons direct naar het programma laten doorboeken!

Openen

…….. over LRK, PRK en GGD-inspectie

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang?

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Waarom is een registratie in het LRK belangrijk?

Ouders kunnen uitsluitend kinderopvangtoeslag krijgen, wanneer het kindercentrum, c.q. het gastouderbureau en de gastouder staan geregistreerd in het LRKP. De Belastingdienst controleert dit.

Staat Christelijk Gastouderbureau Korelon ook in het LRK?
Ja. Christelijk Gastouderbureau Korelon staat in het LRK geregistreerd onder nummer 125774060. Let op, u kunt met dit LRK-nummer geen Kinderopvangtoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u het LRK-nummer nodig van uw gastouder.

Ik ben al geregistreerd in het LRK. Mag ik me ook bij Korelon inschrijven?

Ja, dat mag. U mag uzelf inschrijven bij meerdere gastouderbureaus. Bij uw inschrijving in het LRK wordt dan een ‘extra bemiddelingsrelatie’ toegevoegd. Wij regelen dit zodra u actief kinderen gaat opvangen via onze organisatie. Let op, u moet uw VOG ook koppelen met ons bureau in het Personenregister.

Ik ben al geregistreerd in het LRK via een ander gastouderbureau. Wat moet ik nu doen?

Als u al opvang biedt in uw eigen huis, stuurt Christelijk Gastouderbureau Korelon een wijzigingsformulier naar de burgerlijke gemeente waar u staat ingeschreven. Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt dan in het LRK aan uw registratie toegevoegd. Wanneer u opvang biedt in het huis van de ouders, moet u wel opnieuw gemeld worden wanneer u ook opvang gaat bieden op een ander adres. Elke opvanglocatie krijgt een eigen nummer in het LRK. Deze extra bemiddelingsrelatie kan binnen enkele dagen worden geregeld en is tot op heden kosteloos. Let wel op dat u zich ook koppelt met ons bureau in het Personenregister.

Hoe kan ik als gastouder worden opgenomen in het LRK?

Korelon verzorgt de melding van gastouders die gekoppeld zijn via Christelijk Gastouderbureau Korelon. Zij stuurt alle noodzakelijke documenten naar de burgerlijke gemeente waar de gastouder de kinderen opvangt. De gemeente controleert de documenten en schakelt de GGD in om op bezoek te gaan bij de gastouder. De GGD maakt meestal een afspraak met de gastouder voor een bezoek in het huis van opvang, soms komt de inspecteur onverwachts. Als u opvang biedt in het huis van de ouders, is het belangrijk dat de ouders door de gastouder op de hoogte worden gebracht van het inspectiebezoek. De GGD heeft namelijk geen gegevens van de ouders. Nadat de GGD alles heeft goedgekeurd gaat er een melding naar de gemeente dat u in het LRK kan worden vermeld. Het traject van aanmelding mag wettelijk maximaal 10 weken duren.

Wat kost een melding bij het LRKP?

Er zijn steeds meer gemeentes die leges heffen. Deze kosten zijn voor rekening van de gastouder. Bij opvang aan huis adviseren we de ouders en gastouder te overleggen wie de kosten betaalt. Wij adviseren u, voordat u zich inschrijft als gastouder, uw burgerlijke gemeente bellen om te informeren naar de leges. Deze zijn namelijk per gemeente verschillend. Door vooraf te informeren, weet u vooraf wat een melding u kan kosten.

Kan ik mijn registratie in het LRK inzien?

Ja, dat kan via de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kun je zoeken met een kenmerk of met het registratienummer. Check na je registratie of wijziging in het LRK ALTIJD je gegevens en/of het aantal kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen is het maximaal aantal kinderen dat je op een bepaald moment mag opvangen.

Waarom komt de GGD op inspectie?

Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), komt er een GGD-inspecteur langs op de opvanglocatie. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders/nanny’s die geregistreerd staan in het LRK. De inspecteur controleert o.a.:
• De inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen en verblijven;
• Of er risico’s zijn in de ruimtes waar de kinderen komen en verblijven;
• Hoe de gastouder met de kinderen omgaat en het pedagogisch beleidsplan;
• De werkwijze van de gastouder;
• Of de gastouder gediplomeerd is d.m.v. een vrijgesteld diploma maar ook of ze een geldig EHBO diploma voor kinderen heeft;
• Of de gastouder (en haar eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK);
• De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Hierin wordt aangegeven of de gastouder/nanny voldoet aan alle kwaliteitseisen, dan wel of er gebreken zijn geconstateerd. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete;
• Elke afspraak, zowel voor als na registratie, is in principe onverwachts. Alleen bij opvang aan huis neemt de GGD vaak van te voren telefonisch contact op met de gastouder. De gastouder is zelf verantwoordelijk dat de afspraak wordt afgestemd met de ouders.

Hoe bereid ik me voor op een (onverwachte) GGD-inspectie?

Je bemiddelingsmedewerker zal bij haar bezoeken altijd de gastoudermap controleren, en je zo goed mogelijk voorbereiden op een eventueel bezoek van de GGD. Je blijft zélf verantwoordelijk om alles op orde te hebben. Een aantal handreikingen:

 • Het inspectiebezoek (alleen een eerste inspectie t.b.v. een LRK-registratie niet) vindt in vrijwel alle gevallen ONVERWACHTS plaats. Gezien het aantal inspectiebezoeken dat de GGD aflegt, heeft de GGD ervoor gekozen dat de inspecteur onaangekondigd langs komt.
 • Op opvangdagen ben je verplicht de GGD-inspecteur toe te laten voor bezoek. Op niet-opvangdagen mag je de inspecteur weigeren wanneer het bezoek je echt niet gelegen komt. We adviseren in dit geval direct het initiatief te nemen een andere datum af te spreken. Het niet-toelaten kan anders als weigering van de inspectie worden aangemerkt wat je een negatief rapport kan opleveren.
 • Je dient te kunnen aantonen dat je bent ingeschreven in het Persoonsregister Kinderopvang (PRK), evenals alle ingeschreven huisgenoten van 18 jaar en ouder én ‘structureel  aanwezigen’ van 18 jaar en ouder;
 • Zorg dat je alle originele en geldige documenten kunt laten zien: diploma, EHBO-diploma, VOG van jezelf en evt. huisgenoten van 18 jaar en ouder, VOG’s van structureel aanwezigen en je ID-bewijs
 • De bewaarmap van Korelon moet in orde zijn (zie voor een voorbeeld inhoudsopgave onder Downloads Gastouder) en je dient de verschillende documenten en formulieren snel te kunnen vinden en te kunnen aangeven wanneer ze gebruikt moeten worden (bv. sociale kaart, achterwachtregeling, calamiteiteninstructie, routekaart kindermishandeling, ongevallenregistratie). Download de sociale kaart die geldt voor je regio/provincie (onder ‘Downloads Gastouder)’ en voeg deze toe aan je gastoudermap;
 • Check regelmatig de risico-inventarisatie. Klopt de Risico-Inventarisatie met datgene wat je in de praktijk doet (bv. liggen er scherpe voorwerpen/messen in de keukenla terwijl op de RIE staat dat dit niet zo is?). De inspecteur checkt dit wanneer ze bij je langskomt!
 • Kun je Kent je ons pedagogisch beleid? en als je voor meerdere gastouderbureaus werkt, komen de pedagogisch beleidsplannen van de verschillende gastouderbureaus dan met elkaar overeen? Heb je dan bv. een eigen beleidsplan/werkplan waarin staat hoe je met die verschillen omgaat?
 • Lees ons pedagogisch beleid via deze link aandachtig door! Ken de inhoud en wees je bewust van je handelen.
 • Stel jezelf steeds de vraag: ‘Waarom doe ik het zoals ik het doe?’
 • Denk na over de vier pedagogische doelen en bedenk bij elk doel een praktisch voorbeeld.
 • Bedenk bij leeftijdsverschillen tussen de opvangkinderen hoe je elk kind het beste kan opvangen en begeleiden.
 • Lees de informatie over de Meldcode Kindermishandeling in de portal (www.korelon.opvanguren.nl) door. Wat moet je doen bij een vermoeden van kindermishandeling (routekaart), wie is de aandachtsfunctionaris bij Korelon en wat moet je doen bij een vermoeden van mishandeling door een medewerker of houder van Korelon?;
Inspectie bij Opvang aan Huis

Bij opvang aan huis komt de inspectie vanzelfsprekend op bezoek in het huis van de ouders. Dat heeft een bijzondere situatie tot gevolg. De NANNY/GASTOUDER AAN HUIS wordt gecontroleerd, evenals het HUIS VAN DE OUDERS. Een aantal aanvullingen op de genoemde handreikingen:
– De ouders zijn bij opvang aan huis verantwoordelijk voor het in orde brengen van de actiepunten uit de Risico-Inventarisatie;
– De GGD maakt in vrijwel alle gevallen een afspraak voordat zij op bezoek komt. Dit doet zij met de GASTOUDER/NANNY. De ouders zijn hiervan vaak NIET op de hoogte. De gastouder/nanny dient de afspraak dus te communiceren met de ouders!
– Alle bespreekpunten, bv. uit een risico-inventarisatie, dienen bij de gastouder/nanny bekend te zijn en met de inspecteur te kunnen worden gecommuniceerd;
– Juist bij opvang aan huis is het belangrijk dat de inspecteur merkt dat de gastouder/nanny ook in het huis van de ouders weet waar de EHBO-doos ligt, evenals de gastouder bewaarmap met alle belangrijke documenten en formulieren. De gastouder/nanny dient ook hier snel te kunnen aangeven wie de achterwacht is en naam/telefoonnummer te kunnen opgeven.

Openen

…….. over inschrijven voor ouders

Wanneer kunnen we ons kind inschrijven?

Meldt de baby aan, zodra je voor jezelf duidelijk hebt dat je voorkeur uitgaat naar gastouderopvang. Als je al een gastouder hebt die is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, dan kan de opvang binnen enkele weken geregeld zijn; Wanneer je gastouder nog moet worden ingeschreven in het LRK, hou dan rekening met een wachttijd van ca. 3 maanden. De gemeente heeft namelijk bijna 3 maanden de tijd om te beslissen over een aanmelding!
Wanneer je zelf geen gastouder hebt, gaan we met je op zoek naar een gastouder. Soms hebben we direct een gastouder die we je kunnen aanbieden, een andere keer duurt het langer. Schrijf je kindje daarom liefst ca 6 maanden tevoren in!

Kun je ook inschrijven met twéé gastouders?

Ja hoor, geen enkel probleem. Je kunt jezelf inschrijven, samen met de beide gastouders. Vermeld bij opmerkingen de namen van de gastouders en laat de gastouders ook je naam vermelden. De koppeling met twee gastouders valt gewoon binnen onze dienstverlening zónder extra kosten. Je betaalt bij ons dus altijd maar éénmaal bureaukosten, ook wanneer je gebruik maakt van twee gastouders!

Openen

…….. over opvang aan huis

Wat is het verschil tussen gastouderopvang en opvang aan huis?

Bij opvang bij de gastouder brengen ouders hun kind(eren) naar de gastouder. Bij opvang aan huis komt de gastouder oppassen in het huis van de ouders

Wanneer is opvang aan huis aantrekkelijk?

Opvang aan huis heeft twee voordelen:

Rust in huis omdat de gastouder naar het huis van de ouders komt
Afhankelijk van het tijdstip dat de ouders naar hun werk gaan en de afspraken die met de ouders worden gemaakt, neemt de nanny de zorg voor de kinderen over. Ze haalt desgewenst de kinderen uit bed, ontbijt met hen en brengt schoolgaande kinderen naar school. Buitenspelen met vriendjes uit de buurt gaat gewoon door, evenals het hele gezinsritme. De nanny zet het gewone maaltijdritme voort met bidden en danken, lezen uit de (kinder)bijbel. In een aantal gevallen zal de nanny ook lichte huishoudelijke werkzaamheden willen verrichten. ’s Avonds kan het eten klaarstaan zodat de ouders kunnen aanschuiven en de zorg voor de kinderen weer overnemen.

Financieel voordeel
Opvang aan huis wordt financieel aantrekkelijk voor ouders met minimaal 2 kinderen die gelijktijdig worden opgevangen. Hoe meer kinderen (tegelijkertijd) in de opvang zijn, hoe groter het financieel voordeel zal zijn. Om te berekenen wat uw kosten zijn kunt u “Maak hier een berekening” invullen. U ziet dan direct wat u netto betaald wat u aan kinderopvangtoeslag terugkrijgt.

Zijn er ook nadelen verbonden aan opvang aan huis?

Opvang aan huis valt onder de Regeling Huispersoneel. Kort samengevat sluiten ouders een arbeidsovereenkomst met de nanny. Als werkgever heb je echter meer verplichtingen (vooral bij ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.), dan bij opvang bij de gastouder. Het is goed deze voorwaarden goed te overdenken voordat u kiest voor opvang aan huis. Hier vindt u de regeling dienstverlening aan huis waaraan deze opvang dient te voldoen.

Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich bij ons inschrijven, evenals gastouders die opvang kunnen bieden. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een geschikt gezin. U kunt zich ook samen inschrijven.

Openen

…….. over kennis en inspiratie

Waar kun je het certificaat EHBO bij Kinderen halen?

Ouders én gastouders kunnen via ons goedkoper EHBO bij Kinderen volgen via LIVIS:

 • Het cursuscertificaat is 2 jaar geldig;
 • Voor het certificaat volg je eerst de theorie online zelfstandig en op het moment dat je wenst achter een pc, een laptop, een tablet of een mobiele telefoon. Het praktijkdeel volg je in één zelf in te plannen dagdeel op één van de 200 locaties in Nederland na inschrijving;
 • Naast de open inschrijving, organiseren we ook regelmatig een cursus ‘in eigen kring’ met een christelijke trainer en alleen (gast)ouders van Korelon;
 • Wanneer je via ons inschrijft, ontvang je € 15 korting!;
 • Vang je via ons kinderen op voor drie of meer gezinnen (nanny’s twee gezinnen), dan kun je de kosten voor de EHBO vergoed krijgen door ons (vraag naar de voorwaarden bij je bemiddelingsmedewerker)!;
 • Check altijd je zorgverzekering! Er zijn zorgverzekeraars, waarbij je de EHBO-kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt!
Wat moet er in een EHBO doos zitten?

Voor een overzicht van de inhoud van de benodigde EHBO-doos, verwijzen wij u naar het boek Eerste Hulp aan Kinderen (ISBN 978-90-77259-10-8) of de lijst die in uw EHBO-doos zit. U kunt dit boek aanschaffen via de webshop van het Oranje Kruis. Dit boek is ook een fijn ter voorbereiding of om als naslagwerk te gebruiken.
Als je een EHBO-doos wil aanschaffen denk er dan aan dat je een EHBO-doos voor kinderen koopt of samenstelt. Pleisters met een leuke opdruk doen het altijd beter bij kinderen dan een “saaie” bruine. En ook een normale wondpleister kan mega zijn op een kinderarm of been.
Let ook op de houdbaarheidsdatum. De GGD kan bij een bezoek dit ook controleren!

Wat houdt het Christelijke Ontwikkelingsprogramma LEEF in?

L even: E en ontdekkingstocht met God E en avontuur met elkaar F ilippenzen 2:5 ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’

LEEF! is een ontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de (gast)ouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan de gastkinderen. Via Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt (op dit moment) de serie GEEL aangeboden:

LEEF geel: Jozef / Daniël /Bartimeüs / Brood en vis

De boekjes kunt u zelf aanschaffen (ca. € 5,-/6,- per boekje). Het programma bevat liedjes, kleurplaten, ideeën voor poppenkast, enz. De handleiding die erbij hoort heeft Christelijk Gastouderbureau Korelon voor u gekocht. Gastouders kunnen deze handleiding gratis ontvangen. Interesse? Stuur dan een email naar inschrijvingen@korelon.nl. U ontvangt het programma per email door middel van een ZIP-bestand wat u kunt downloaden en openen op uw computer. Hierna heeft u alle bestanden en kunt u van alles gebruik maken. Meer informatie en een voorbeeld van een deel van een programma vindt u hier.

Openen

…….. over MijnKorelon

Hoe kom ik aan inlogggevens voor korelon.opvanguren.nl?

Nadat de inschrijving is verwerkt, ontvang je van ons een mail met de inloggegevens van onze klantomgeving. Zodra je voor de eerste keer inlogt kan je direct je wachtwoord aanpassen.

Wat kan ik met Korelon.opvanguren.nl?

Al onze klanten, gastouders en ouders, kunnen gebruik maken van een eigen klantomgeving.
De klantomgeving is ingericht voor het registreren van opvanguren door de gastouder en het kunnen accorderen/controleren van de uren door de ouders. Daarnaast kan de ouder een (nieuw) kind hier aanmelden. Hier kunnen onze klanten alle overeenkomsten, facturen, jaaroverzichten en andere toegestuurde documenten inzien. Ook kunnen hier documenten en formulieren worden gedownload, de eigen gegevens worden inzien en worden aangevuld.

Wanneer worden de geregistreerde uren uitbetaald?

We hebben voor de facturatie van de gastouderopvang twee incasso- en uitbetalingsmomenten. Uw gastouder kiest zelf wanneer de facturatie van de opvanguren plaatsvindt:

Vroege facturatie:
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóór de eerste dag van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 5e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 4e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact met de gastouder op te nemen wanneer zij een aanpassing wensen). De incasso en uitbetaling vinden rond de 10e van de maand plaats van maand volgend op de opvangmaand.

Late facturatie
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóór de 15e van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 20e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 20e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact op te nemen met de gastouder wanneer zij aanpassing wensen). De incasso en uitbetaling aan de gastouder vindt de 25ste van de maand plaats van de maand volgend op de opvangmaand.

Openen
Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via de contactpagina.
Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht