Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over Korelon

Waarom kiezen voor Gastouderopvang?

• Een gastouder scoort beter in vergelijking met kinderdagverblijven
• Een gastouder biedt de meest vertrouwde opvangvorm voor jonge kinderen
• De gastouder heeft meer tijd en aandacht voor uw kind door de kleinschaligheid van de opvang
• Gastouderopvang geeft rust en mede daardoor goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling
• Alle woningen van gastouders zijn door ons gecontroleerd op veiligheid en hygiëne
• Gastouderopvang is vertrouwd en persoonlijk, uw kind ziet steeds dezelfde gezichten
• Uw kind voelt zich prettiger bij een gastouder door de rust, reinheid en regelmaat van een gewoon gezin
• Onze gastouders zijn opgeleid en gediplomeerd
• Een gastouder is flexibel en de opvang kan vrijwel altijd doorgaan
• Gastouderopvang is vaak goedkoper dan een kinderdagverblijf

Wat onderscheidt Korelon van andere gastouderbureaus?
 • Wij stellen in alles het belang van het kind voorop:
  We gaan eerst zelf op bezoek bij onze gastouders, voordat we hen bij u aanbieden;
  Ouders kunnen gebruik maken van een uitgebreide wervingsprocedure voor het vinden van een gastouder;
  Alle gastouders die we aanbieden, zijn Christen en kennen we persoonlijk;
  Wij nemen zelf jaarlijks alle risico-inventarisaties af. Dit waarborgt de objectiviteit van het invullen. Daarbij voorkomt het ‘bedrijfsblindheid’. Het is goed wanneer een ‘derde’ meekijkt naar mogelijke risico’s in een opvanglocatie;
  Wij betalen de noodzakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor onze gastouders én de ongevallenverzekering van de kinderen.
  We hebben een eigen opleidingscentrum met een groot (na)scholingsaanbod dat gratis of tegen geringe kosten wordt aangeboden aan onze gastouders. Zo stimuleren we onze gastouders zich bij te scholen om kinderen optimaal te kunnen volgen en stimuleren;
  We hebben ‘basisafspraken’ waarin de belangrijkste onderwerpen al zijn vastgelegd. Dit voorkomt ongemakkelijke ‘onderhandelingen’ tussen ouders en gastouder. Mochten er toch irritaties ontstaan? Dan adviseren we u hoe er samen uit te komen, dan wel bemiddelen we actief.
  We helpen en coachen gastouders wanneer een inspectie negatief verloopt om de opvang te verbeteren en de kwaliteit te verhogen;
  Al onze gastouders worden minimaal tweemaal per jaar daadwerkelijk door ons bezocht.
Hoe zijn de prijzen van Korelon in verhouding met andere gastouderbureaus?

Ondanks onze uitgebreide service, liggen onze prijzen onder die van de goede, regionale gastouderbureaus en kunnen we qua prijzen concurreren met de (goede) landelijk werkende gastouderbureaus.

Hoe komt het dat er gastouderbureaus zijn met (veel) lagere tarieven?

Binnen de gastouderopvang is veel mogelijk. Goedkope bureaus kiezen voor grote verantwoordelijkheid van de gastouder. Komen zelden daadwerkelijk op bezoek bij de gastouder of bezuinigen op scholing en begeleiding. Het afsluiten en de kosten van verzekeringen liggen bij de gastouder. De gastouder neemt zelf de risico-inventarisatie af, vult zelf de overeenkomsten in met de ouders en evalueert de opvang zelf met de ouders. Wanneer u de documenten dan opstuurt, kan de opvang goedkoop worden geregeld.

Openen

Veel gestelde vragen over kosten en kinderopvangtoeslag

Wat zijn de kosten voor peuteropvang?

Via ‘Wat zijn MijnKosten’ kunt u een proefberekening maken voor uw kosten.

Wat zijn de kosten voor gastouderopvang?

Via ‘ wat zijn mijn kosten?’ kunt u een proefberekening maken van de opvangkosten wanneer u gebruik maakt van onze opvang.

Waaruit bestaan de kosten voor gastouderopvang bij Korelon?

Het bedrag dat ouders maandelijks aan Christelijk Gastouderbureau Korelon betalen, bestaat uit twee delen:
• Bureau- of begeleidingskosten (vast tarief per gezin per maand)
• Opvangvergoeding voor de gastouder

Welke vergoeding adviseert Korelon voor de gastouder in 2020?

Gastouderopvang
Voor opvang bij de gastouder adviseren wij u een vergoeding per uur per kind aan de gastouder tussen € 5,25 en € 5,75. Dit geldt zowel voor gastouderopvang als voor de (gemiddelde vergoeding per kind bij) opvang aan huis. Bij opvang in het huis van de ouders, heeft de gastouder recht op minimaal het wettelijk vastgestelde minimumloon (€ 10,60 per 1 januari 2020). Kijkt u voor meer informatie over opvang aan huis onder ‘ veelgestelde vragen’ Opvang aan Huis.

Welke overwegingen spelen een rol bij het vaststellen van de gastoudervergoeding?

Voor een oppas zonder diploma (informele opvang) geeft het NIBUD een richtlijn tussen de € 3 en € 4,60 voor oppas door jongeren (studenten). Dit betreft dus oppas zonder kindgericht diploma, EHBO of andere vereiste kwaliteiten. Wij adviseren bij het vaststellen van de gastoudervergoeding de volgende factoren mee te laten spelen:

De wettelijke eisen waaraan uw gastouder voldoet:
• Ons Profiel Gastouder
• de verantwoordelijkheid voor de opvang, verzorging en opvoeding van uw kinderen;
• een pedagogische opleiding op MBO2-niveau;
• een geldig certificaat EHBO bij Kinderen;
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van zichzelf;
• een VOG van haar inwonende volwassen huisgenoten (bij gastouderopvang);
• een opvanglocatie die is gescreend op risico’s van veiligheid en hygiëne

Daarnaast spelen de volgende punten van overweging een rol:
• de mate van individuele aandacht die uw kind(eren) nodig heeft/hebben;
• De mate waarin uw gastouder bij- en nascholing volgt.

Bij opvang aan huis gelden nog extra factoren:
• Eventuele extra (huishoudelijke) taken die uw opvang aan huis verricht;
• Het aantal kinderen dat uw gastouder tegelijkertijd opvang;
• Reiskosten die uw gastouder maakt om naar uw huis te komen, of eventuele reiskosten om kinderen naar school te brengen en weer op te halen.

Wie bepaalt het dienstverleningspakket?

De gastouder.

Wat zijn de bureau- of begeleidingskosten per gezin per maand in 2020?

Aantal kinderen                               BASIS                                                                           COMPLEET

Eerste kind:                                       € 71                                                                                 € 92

Tweede kind:                                     € 24                                                                                 € 20

Derde kind:                                       € 20                                                                                  € 30

Vierde en volgende kind gratis

De begeleidingskosten bij meer kinderen worden verdeeld over alle kinderen omdat dit de uurprijs gunstig beïnvloed.

Waarom heeft Korelon verschillende dienstverleningspakketten?

Voor een goede opvang is allereerst een goede gastouder belangrijk. Wij bieden uitsluitend christelijke gastouders aan die wij, voordat we ze bij u aanbieden, hebben bezocht en gescreend op kwaliteiten en identiteit. Als tweede is de match tussen gastouder en ouders heel belangrijk.  Via ons COMPLEETpakket zoeken wij voor u een gastouder en maakt u via onze organisatie kennis met elkaar. We gaan ervoor dat dit een relatie is die jarenlang stabiel blijft.

Als derde heeft een gastouder voor een goede begeleiding van de ontwikkeling van kinderen, kennis nodig van deze ontwikkeling. Ook dient een gastouder te weten wat te doen als een kind zich anders ontwikkelt, of wanneer zich calamiteiten voordoen. Minstens zo belangrijk is de vaardigheid van de gastouder kennis om te zetten in praktische begeleiding, stimulering en coaching van de kinderen. We hebben daarom een eigen opleidingsinstituut voor onze gastouders. De mate waarin een gastouder zich bijschoolt, is mede bepalend voor de kwaliteit van een goede opvang.

Kort samengevat bieden we het volgende in de verschillende dienstverleningspakketten:

BASISpakket
Het BASISpakket biedt een BASIS voor een goede en veilige opvang. We
• zorgen ervoor dat de gastouder, de opvanglocatie evanals de evaluaties voldoen aan alle wettelijke eisen;
• zorgen voor duidelijkheid in afspraken door onze tevoren vastgestelde BASISafspraken,
• controleren samen met de gastouder jaarlijks de opvanglocatie;
• stimuleren de gastouder zich GRATIS bij te scholen om zo haar BASISvaardigheden voor opvang bij te houden en te vergroten;
• houden jaarlijks evaluatiegesprekken met de gastouder alleen;
• houden we jaarlijks evaluatiegesprekken met ouders en gastouders;
• adviseren ouders en gastouder in de communicatie met elkaar.

Daarnaast
• kunnen gastouders met pedagogische vragen gebruik maken van onze pedagogische helpdesk;
• hebben we een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onze gastouders;
• hebben we een ongevallenverzekering afgesloten voor onze gastkinderen, evenals voor de gastouder voor calamiteiten tijdens de opvang.

Het COMPLEETpakket
ondersteunt ouders en gastouders in de opvang door
• alle diensten aan te bieden van het BASISpakket;
• een gastouder te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (de gastouder betaalt zelf de legeskosten);
• actief gastouders en ouders met elkaar in contact te brengen en bij tevredenheid aan elkaar te koppelen voor opvang;
• Ouders en gastouders met pedagogische vragen gebruik te laten maken van onze pedagogische helpdesk;
• Ouders ‘en gastouders met financi”ele vragen gebruik te laten maken van onze financi”ele helpdesk.

Kan de gastouder wisselen tussen verschillende dienstverleningspakketten?

Ja. Vanaf 12 maanden na koppeling kan een gastouder overstappen van COMPLEET naar BASIS. Wel maken we u erop attent dat de kosten voor bij- en nascholing, die voor gastouders behoorlijk kunnen oplopen, dan voor eigen rekening van de gastouder komen.

Wat wordt betaald van de bureau- of begeleidingskosten?

De bureaukosten betreffen de vergoeding die ouders betalen voor de diensten van het gastouderbureau. Naast de bureaukosten betalen ouders het uurtarief dat de gastouder verdient. De bureaukosten worden voor het grootste deel geïnvesteerd in de scholing van de gastouder, de begeleiding van de gastouders door onze opvangconsulenten, regelmatige controle van de opvanglocatie en het op orde houden van de wettelijk verplichte documenten van onze gastouders. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de kosten voor onze kantoormedewerkers, huisvesting, software, website en de eigen klantomgeving.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Zowel voor de gastouderopvang als de peuteropvang die via Korelon Christelijke Kinderopvang plaatsvindt, keert de belastingdienst kinderopvangtoeslag uit.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Kort samengevat heeft u recht op kinderopvangtoeslag wanneer beide ouders buitenshuis werken of studeren. Kijkt u hier voor de exacte voorwaarden.

Wij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag, wat nu?

Bij gastouderopvang geldt, dat u de totale kosten dan zelf moet betalen, tenzij u in aanmerking komt voor een sociaal medische indicatie. Voor het ontvangen van een sociaal medische indicatie wordt naar uw persoonlijke gezinssituatie gekeken en door de gemeente beoordeeld of u voor deze indicatie in aanmerking komt. U vraagt een sociaal medische indicatie aan bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar u woont.

Bij peuteropvang geldt dat u in veel gevallen subsidie ontvangt die vergelijkbaar is met de kinderopvangtoeslag die buitenshuis werkende ouders ontvangen. U kunt een aanvraagformulier voor gemeentelijke subsidie halen bij de eigen peuteropvang. Graag ontvangen we dit formulier zo spoedig mogelijk van u, samen met de inkomensverklaringen van beide partners. Deze laatste kunt u aanvragen via de belastingtelefoon 0800-0543 (houdt beide BSN-nummers van de ouders gereed) of via uw eigen klantenpagina bij de belastingdienst (tabblad jaaroverzichten).

Waar kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen?

Via www.belastingdienst.nl. Wanneer u inlogt op uw eigen digitale klantomgeving bij de belastingdienst, kunt u via ‘kinderopvangtoeslag aanvragen’ uw digitale aanvraag indienen.

Hoe werkt de aanvraag kinderopvangtoeslag?

We hebben twee handleidingen gemaakt voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag.
– Handleiding aanvraag kinderopvangtoeslag peuteropvang;
– Handleiding aanvraag kinderopvangtoeslag gastouderopvang (ook geschikt bij opvang aan huis)

U kunt beide handleidingen downloaden via de ‘informatie-ouders’ pagina.

Wanneer kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen, zodra u weet wanneer de opvang ingaat. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum. Vraag dus zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden ná start van de opvang kinderopvangtoeslag aan.

Over welk bedrag kunnen we kinderopvangtoeslag krijgen?

In 2020 geldt dat u voor gastouderopvang over maximaal € 6,27 (€ 6,15 per kind per uur in 2019) kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunnen we krijgen?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren:
• Uw verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders
• Voor peuteropvang en voor kinderen van 0-4 jaar kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen tot maximaal 140% van het aantal contracturen van de MINST WERKENDE PARTNER;
• Voor schoolgaande kinderen geldt dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen tot maximaal 70% van de contracturen van de minst werkende partner (voor tussenschoolse opvang mag u géén kinderopvangtoeslag aanvragen);
• Hoeveel kinderen binnen het gezin gebruik maken van kinderopvang
• Het aantal uren kinderopvang per kind
• De bruto uurprijs van de opvang

U kunt direct uw kosten berekenen via de ‘wat zijn mijn kosten’ button bovenaan de pagina.

Hoe moet de kinderopvangtoeslag worden afgerekend met de belastingdienst?

U moet hiervoor ZELF actie ondernemen (de belastingdienst stuurt u hiervoor geen bericht!!!). Nadat u ons jaaroverzicht heeft ontvangen, kunt u inloggen op www.belastingdienst.nl en de gegevens van het jaaroverzicht invoeren bij ‘ afrekening kinderopvangtoeslag’.

Wanneer worden de opvangkosten geïncasseerd?

Gastouderopvang
We kennen voor de gastouderopvang twee incasso- en uitbetalingsmomenten. Uw gastouder kiest maand zelf wanneer de facturatie van de opvanguren plaatsvindt:
Wanneer de opvanguren worden gefactureerd op de 5e van de maand, volgt de incasso de 10e van de maand en de uitbetaling de 12e of de 13e van de maand volgend op de opvangmaand.
Zijn de uren de 15e van de maand goedgekeurd, volgt incasso de 25ste van de maand en uitbetaling de 27ste of de 28ste van de maand.

Wanneer ontvangen we het jaaroverzicht 2019?

Gastouderopvang
Voor het snel versturen van de jaaroverzichten is het belangrijk dat alle uren over 2019 op 31 december 2019 zijn geregistreerd door de gastouder en zijn goedgekeurd door de ouders. We kunnen de incasso en uitbetalingen dan tijdig verwerken en het jaaroverzicht op korte termijn versturen.
Om onnodige vertraging in de verwerking van de jaaroverzichten te voorkomen, geldt dat we op 11 januari de urenregistratie afsluiten. Uren over 2019 dienen uiterlijk op 10 januari te worden geregistreerd/gewijzigd en te worden goedgekeurd. De op 10 januari 2020 geregistreerde uren worden beschouwd als definitief en de eindfacturatie wordt op basis hiervan uitgevoerd (over heel 2019) en afgesloten.
Ouders die hun opvang via ons gastouderbureau hebben geregeld, ontvangen hun jaaroverzicht uiterlijk in maart 2020.

Openen

Veel gestelde vragen over de gastouders

Ik wil graag gastouder worden, waar kan ik me inschrijven?

Fijn dat u gastouder wilt worden, u kunt zich via de startpagina – inschrijven bij ons inschrijven als gastouder.

Kan iedereen gastouder worden?

Ja, maar er worden wel eisen gesteld aan uw opleiding, motivatie en (wanneer u via Christelijk Gastouderbureau Korelon gastouder bent) aan uw identiteit. Deze kunt u vinden in het profiel gastouder dat u kunt vinden onder de downloads gastouders.

Over welke papieren moet ik beschikken om gastouder te worden?

• Een goedgekeurd diploma om als gastouder werkzaam te mogen zijn (onder downloads gastouder)
• een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor de gastouder en (bij opvang bij de gastouder thuis) voor uw eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder (de VOG´s heeft u pas nodig wanneer u door Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt aangemeld bij het LRKP.
• een geldig ID bewijs (kopie van uw paspoort of een kopie van de voor en achterkant van uw identiteitskaart)

Welke diploma’s zijn geschikt om gastouder te worden?

Het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn is geschikt om gastouder te mogen worden, daarnaast heeft de overheid een lijst met diploma’s samengesteld, die ook voldoen om als gastouder aan de slag te gaan.

Ik heb niet het juiste diploma, wat nu?

U kunt zich pas inschrijven nadat u een goedgekeurd diploma heeft behaald. Hieronder vindt u een link naar een verkorte diplomaroute. Meer informatie over toelatingseisen, duur van de opleiding en kosten vindt u op de betreffende website van o.a. het RIVOR.

Welke documenten moet ik bij mijn inschrijving voegen?

• Een kopie of scan van een erkend diploma om als gastouder werkzaam te mogen zijn.
• Een kopie of scan van een erkend certificaat EHBO bij Kinderen.
• Een kopie of scan van uw geldige ID-bewijs (van een ID-kaart voor- en achterzijde)
• Als u al in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat: een kopie of scan van de Verklaring Omtrent Gedrag van uzelf en ook van de volwassen huisgenoten als u kinderen bij u thuis wilt opvangen.

Wanneer moet ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Wanneer een gastouder bij zichzelf thuis de kinderen opvangt, is een VOG nodig voor alle op dat adres ingeschreven huisgenoten (= ingeschreven personen) die 18 jaar zijn of ouder. Daarnaast is een VOG nodig voor volwassenen die regelmatig aanwezig zijn bij de opvang, bv. een stagiaire of een vrijwilliger. Voor volwassenen die tijdens de opvang aanwezig (kunnen) zijn, is het verstandig dat de gastouder op papier zet of en zo ja op welke wijze deze persoon bij de opvang wordt betrokken, en welke taken deze persoon mag uitvoeren. Het betrekken van een derde bij de opvang mag uitsluitend met toestemming van de ouders. Gastouders dienen Korelon ALTIJD hierover tevoren in te lichten.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt als gastouder, melden wij u aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zodra u gekoppeld bent met een gezin. U hoeft de VOG pas aan te vragen wanneer de opvangconsulente dit bij u aangeeft.
Als u of uw huisgenoten geen VOG krijgt, moet u wettelijk gezien onmiddellijk de opvang stopzetten. Daarnaast kan dit ook kosten voor contractbreuk opleveren. In de Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u hierover meer lezen. Als u twijfelt over het verkrijgen van een VOG voor uzelf of een huisgenoot, raden we aan om vóór inschrijving een (proef) VOG aan te vragen.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Nadat ouders en gastouder beiden een goed gevoel hebben na de kennismaking en met elkaar verder willen gaan, volgt het koppelingsgesprek in bijzijn van onze opvangconsulente. Nadat tijdens het koppelingsgesprek de overeenkomst tussen ouders en gastouder is getekend, kan de VOG voor de gastouder worden aangevraagd.
Als u al gastouder bent bij Christelijk Gastouderbureau Korelon en een van uw huisgenoten is of wordt 18 jaar moet voor hem of haar ook een VOG worden aanvragen.
U kunt een VOG (goedkoper en sneller!) aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@korelon.nl met daarin de volgende gegevens:
volledige voornamen
achternaam (aangetrouwde achternaam en de meisjesnaam indien van toepassing)
geboortedatum van de persoon voor wie de VOG bestemd is
Korelon vraagt de VOG digitaal aan. U ontvangt van de Dienst Justis een mail met de vraag de VOG per Ideal te betalen. Houdt u er rekening mee, dat u een VOG uitsluitend kunt aanvragen wanneer u inlogt met de DigiD van de persoon voor wie de VOG bestemd is. Na betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen en ontvangt u na goedkeuring de VOG via de post. Het origineel mag u in de gastoudermap bewaren. Een kopie of scan stuurt u naar Christelijk Gastouderbureau Korelon.

Zijn er gastkinderen beschikbaar in mijn woonplaats?

Voor een actueel overzicht van alle ouders die opvang nodig hebben en alle gastouders die zich aanbieden verwijzen we u naar de Zoekhulp op onze website. U kunt bij uw inschrijving aangeven op welke advertentie u reageert.

Wat biedt Korelon Christelijk Gastouderbureau mij als gastouder?

Al onze gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De gastouders kunnen, ongeacht het aantal kinderen waaraan zij opvang bieden, gebruik maken van de volgende voordelen:
 GRATIS gebruik van eigen klantomgeving in MijnKorelon.nl
 GRATIS bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 GRATIS lid van ons scholingsinstituut
 GRATIS gebruik van het christelijke ontwikkelingsprogramma LEEF!
 Eenvoudige online urenregistratie
 Snelle & gegarandeerde uitbetaling van de opvanguren
 Goedkope en desgewenst ‘eigen’ cursussen EHBO bij Kinderen
 Geen franchise-verplichting
 Bij 5 kinderen of meer extra VIP-voordelen

Ik vang 5 of meer kinderen op via Korelon Christelijk Gastouderbureau!

Gastouders die 5 of meer kinderen opvangen via ons gastouderbureau, krijgen extra voordelen.

 • GRATIS EHBO bij kinderen wanneer u dit volgt via LIVIS (wij vergoeden het deel dat uw ziektekostenverzekeraar niet vergoedt).
  GRATIS VOG’s voor uzelf en uw huisgenoten van 18 jaar en ouder.
  WERVINGSBONUS voor het 6e en volgende kind dat bij u kan worden geplaatst.
  Voor elke nieuw kind (ouders zijn bij ons nog niet bekend) dat u zelf extra in de opvang neemt, ontvangt u een bonus van € 50.
  Voor elk nieuw kind (ouders zijn bij ons nog niet bekend) dat door de opvangconsulente bij u kan worden geplaatst, ontvangt u een bonus van € 25.
  Overnemen van het debiteurrisico.
  Wettelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de opvangkosten door de ouders. Gastouderbureaus hoeven de opvangkosten pas uit te betalen aan de gastouder, binnen 5 dagen nadat de ouders hebben betaald aan het gastouderbureau. Wanneer u minimaal 5 kinderen via onze organisatie opvangt, nemen wij dit betalingsrisico twee maanden van u over. Wanneer ouders (om welke oorzaak dan ook) niet betalen, dragen wij maximaal twee maanden het debiteurrisico. In deze maanden wordt u altijd uitbetaald.
Waar kan ik informatie vinden over belasting, ondernemerschap, werken als zelfstandige of andere financiële vragen?

Wij werken samen met het KennisnetWerk GastouderOpvang. U kunt hier klikken om naar de website van het KNGO te gaan. Kijkt u op hun website onder ‘financieel’ voor uitgebreide informatie.

Openen

Veel gestelde vragen over de LRKP en de GGD-inspectie

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Waarom is een registratie in het LRKP belangrijk?

Ouders kunnen uitsluitend kinderopvangtoeslag krijgen, wanneer het kindercentrum, c.q. het gastouderbureau en de gastouder staan geregistreerd in het LRKP. De Belastingdienst controleert dit.

Staat Christelijk Gastouderbureau Korelon ook in het LRKP?
Ja. Christelijk Gastouderbureau Korelon staat in het LRKP geregistreerd onder nummer 125774060.

Ik ben al geregistreerd in het LRKP. Mag ik me ook bij Korelon inschrijven?

Ja, dat mag. U mag uzelf inschrijven bij meerdere gastouderbureaus. Bij uw inschrijving in het LRKP wordt dan een ‘extra bemiddelingsrelatie’ toegevoegd. Wij regelen dit zodra u actief kinderen gaat opvangen via onze organisatie.

Ik ben al geregistreerd in het LRKP via een ander gastouderbureau. Wat moet ik nu doen?

Als u al opvang biedt in uw eigen huis, stuurt Christelijk Gastouderbureau Korelon een wijzigingsformulier naar de burgerlijke gemeente waar u staat ingeschreven. Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt dan in het LRKP aan uw registratie toegevoegd. Wanneer u opvang biedt in het huis van de ouders, moet u wel opnieuw gemeld worden wanneer u ook opvang gaat bieden op een ander adres. Elke opvanglocatie krijgt een eigen nummer in het LRKP. Deze extra bemiddelingsrelatie kan binnen enkele dagen worden geregeld en is tot op heden kosteloos.

Hoe kan ik als gastouder worden opgenomen in het LRKP?

Korelon verzorgt de melding van gastouders die gekoppeld zijn via Christelijk Gastouderbureau Korelon. Zij stuurt alle noodzakelijke documenten naar de burgerlijke gemeente waar de gastouder de kinderen opvangt. De gemeente controleert de documenten en schakelt de GGD in om op bezoek te gaan bij de gastouder. De GGD maakt meestal een afspraak met de gastouder voor een bezoek in het huis van opvang, soms komt de inspecteur onverwachts. Als u opvang biedt in het huis van de ouders, is het belangrijk dat de ouders door de gastouder op de hoogte worden gebracht van het inspectiebezoek. De GGD heeft namelijk geen gegevens van de ouders. Nadat de GGD alles heeft goedgekeurd gaat er een melding naar de gemeente dat u in het LRKP kan worden vermeld. Het traject van aanmelding mag wettelijk maximaal 10 weken duren.

Wat kost een melding bij het LRKP?

Er zijn steeds meer gemeentes die leges heffen. Wanneer u bij ons een COMPLEETpakket afsluit voor een jaar, betaalt Christelijk Gastouderbureau Korelon tot €100,- van deze kosten, evenals de administratiekosten die Korelon zelf maakt voor de registratie. De overige kosten zijn voor rekening van de gastouder. Bij opvang aan huis adviseren we de ouders en gastouder te overleggen wie de kosten betaalt. Wij adviseren u, voordat u zich inschrijft als gastouder, uw burgerlijke gemeente bellen om te informeren naar de leges. Deze zijn namelijk per gemeente verschillend. Door vooraf te informeren, weet u vooraf wat een melding u kan kosten.

Kan ik mijn registratie in het LRKP inzien?

Ja, dat kan via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u zoeken met een kenmerk of met uw registratienummer. Het is verstandig uw gegevens in het LRKP na registratie of na een wijziging te checken. Hierbij is ook het aantal kindplaatsen belangrijk. Het aantal kindplaatsen is het maximaal aantal kinderen dat u op een bepaald moment mag opvangen.

Waarom komt de GGD op inspectie?

Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het LRKP, komt er een GGD-inspecteur langs. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders die geregistreerd staan in het LRKP. De inspecteur controleert o.a.
• de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
• hoe de gastouder met de kinderen omgaat en het pedagogisch beleidsplan;
• de werkwijze van de gastouder
• of de gastouder gediplomeerd is
• of de gastouder (en haar eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben
• De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Hierin wordt aangegeven of de gastouder voldoet aan alle kwaliteitseisen, dan wel of er gebreken zijn geconstateerd. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.
• Elke afspraak, zowel voor als na registratie, is in principe onverwachts. Alleen bij opvang aan huis neemt de GGD vaak tevoren telefonisch contact op met de gastouder. De gastouder is ervoor verantwoordelijk dat de afspraak wordt afgestemd met de ouders.

Hoe bereid ik me voor op een (onverwachte) GGD-inspectie?

Uw opvangconsulente zal bij haar bezoeken altijd uw gastoudermap controleren, en u zo goed mogelijk voorbereiden op een eventueel bezoek van de GGD. Maar u bent zelf verantwoordelijk om alles op orde te hebben. Een aantal handreikingen:

 • Het inspectiebezoek (ook een eerste inspectie tbv een LRK-registratie) vindt in vrijwel alle gevallen ONVERWACHT plaats. Gezien het aantal inspectiebezoeken dat de GGD aflegt, heeft de GGD ervoor gekozen dat de inspecteur onaangekondigd langs komt.
 • Op opvangdagen bent u verplicht de GGD-inspecteur toe te laten voor bezoek. Op niet-opvangdagen mag u de inspecteur weigeren wanneer het bezoek u echt niet gelegen komt. We adviseren in dit geval direct het initiatief te nemen een andere datum af te spreken. Het niet-toelaten kan anders als weigering van de inspectie worden aangemerkt.
 • U dient te kunnen aantonen ingeschreven te zijn in het Persoonsregister Kinderopvang (PRK);
 • Alle originele en geldige documenten moet u kunnen laten zien: diploma, EHBO-diploma, VOG van uzelf en evt huisgenoten van 18 jaar en ouder, uw ID-bewijs
 • De bewaarmap van Korelon moet in orde zijn (zie voor een voorbeeld inhoudsopgave onder Downloads Gastouder) en u dient de verschillende documenten en formulieren snel te kunnen vinden en te kunnen aangeven wanneer ze gebruikt moeten worden (bv. sociale kaart, achterwachtregeling, calamiteiteninstructie, routekaart kindermishandeling, ongevallenregistratie). U dient de sociale kaart die geldt voor uw provincie te downloaden onder ‘Downloads Gastouder’ en in de map te voegen.
 • Check regelmatig de risico-inventarisatie. Klopt de Risico-Inventarisatie met datgene wat u in de praktijk doet (bv. liggen er scherpe voorwerpen/messen in de keukenla terwijl op de RIE staat dat dit niet zo is?). De inspecteur checkt dit wanneer ze bij u langskomt!
 • Kent u ons pedagogisch beleid en als u voor meerdere gastouderbureaus werkt, komen de pedagogisch beleidsplannen van de verschillende gastouderbureaus dan met elkaar overeen? Heeft u dan bv. een eigen beleidsplan/werkplan waarin staat hoe u met die verschillen omgaat?
 • Lees ons pedagogisch beleid via deze link aandachtig door! Ken de inhoud en wees bewust van uw handelen.
 • Stel uzelf steeds de vraag: ‘Waarom doe ik het zoals ik het doe?’
 • Denk na over de vier pedagogische doelen en bedenk bij elk doel een praktisch voorbeeld.
 • Bedenk bij leeftijdsverschillen tussen de opvangkinderen hoe u elk kind het beste kan opvangen en begeleiden.
 • Lees de informatie over de Meldcode Kindermishandeling op MijnKorelon.nl door. U dient te weten wat u moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling (routekaart!!), wie de aandachtsfunctionaris is bij Korelon en wat u moet doen bij een vermoeden van mishandeling door een medewerker of houder van Korelon;
Inspectie bij Opvang aan Huis

Bij opvang aan huis geldt, komt de inspectie vanzelfsprekend op bezoek in het huis van de ouders. Dat heeft een bijzondere situatie tot gevolg. De GASTOUDER wordt gecontroleerd, evenals het HUIS VAN DE OUDERS. Een aantal aanvullingen op de genoemde handreikingen:
– De ouders zijn bij opvang aan huis verantwoordelijk voor het in orde brengen van de actiepunten uit de Risico-Inventarisatie;
– De GGD maakt in vrijwel alle gevallen een afspraak voordat zij op bezoek komt. Dit doet zij met de GASTOUDER. De ouders zijn hiervan vaak NIET op de hoogte. De gastouder dient de afspraak dus te communiceren met de ouders!
– Alle bespreekpunten, bv. uit een risico-inventarisatie, dienen bij de gastouder bekend te zijn en met de inspecteur te kunnen worden gecommuniceerd.
– Juist bij opvang aan huis is het belangrijk dat de inspecteur merkt dat de gastouder ook in het huis van de ouders weet waar de EHBO-doos ligt, evenals de gastouder bewaarmap en alle belangrijke documenten. De gastouder dient ook hier snel te kunnen aangeven wie de achterwacht is en naam/telefoonnummer te kunnen opgeven;

Openen

Veel gestelde vragen over het inschrijven voor ouders

Vanaf welke leeftijd kunnen we ons kind inschrijven op de peuteropvang?

Uw kind kan vanaf 2-2,5 jaar worden geplaatst op de peuteropvang. Inschrijven kunt u doen vanaf 1 jaar. We adviseren u uw kind zo snel mogelijk na de eerste verjaardag aan te melden, om een plekje vanaf 2-2,5 jaar te kunnen reserveren.

We krijgen een baby. Hoe kunnen we ons kind inschrijven?

Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap. We hopen dat alles goed zal gaan en vinden het fijn voor u de opvang te mogen organiseren. Bent u een nieuwe klant? Schrijft u zich dan in via hier in. Binnen enkele dagen na uw inschrijving nemen wij telefonisch contact met u op voor het doornemen van de verdere procedure.

Heeft u al gastouderopvang bij ons? Dan kunt u de baby aanmelden via MijnKorelon.nl. Wilt u uw regionale opvangconsulente ook informeren (rond de vierde/vijfde maand van uw zwangerschap)? Ook vinden we het fijn als u ons op de adreslijst van de geboortekaartjes zet. Wij nemen dan zelf na verloop van enkele weken contact met u op.

Wanneer kunnen we ons kind inschrijven?

Wij adviseren u in alle gevallen uw kind(eren) aan te melden, zodra u voor uzelf duidelijkheid hebt dat u de opvang bij ons wil onderbrengen.
Wanneer u een gastouder heeft die reeds is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl), dan kan de opvang binnen enkele weken geregeld zijn;
Heeft u een gastouder die nog moet worden ingeschreven in het LRKP, houdt u dan rekening met een wachttijd van ca. 3 maanden (inclusief aanvragen VOG’s)
Zoekt u een gastouder voor uw kinderen? In veel gevallen kunnen we u direct een gastouder aanbieden. Dat lukt echter niet altijd. Houdt u daarom een minimale marge aan (inclusief wachttijd voor het inschrijven van de gastouder in het LRK) van 6 maanden.

Wij hebben twee gastouders, hoe werkt dat bij het inschrijven?

U kunt uzelf inschrijven, samen met de beide gastouders. Vermeld u bij opmerkingen de namen van de gastouders en laat de gastouders uw naam vermelden bij hun inschrijving. Binnen enkele dagen na uw inschrijving, nemen we contact met u op om de opvang voor u te organiseren. De koppeling met twee gastouders valt gewoon binnen de kosten van ons COMPLEETpakket. U betaalt bij ons dus maar eenmaal begeleidingskosten, ook wanneer u gebruik maakt van twee gastouders!

Openen

Veel gestelde vragen over opvang aan huis

Wat is het verschil tussen gastouderopvang en opvang aan huis?

Bij opvang bij de gastouder brengen ouders hun kind(eren) naar de gastouder. Bij opvang aan huis komt de gastouder oppassen in het huis van de ouders.

Wanneer is opvang aan huis aantrekkelijk?

Opvang aan huis heeft twee voordelen:

Rust in huis omdat de gastouder naar het huis van de ouders komt.
Afhankelijk van het tijdstip dat de ouders naar hun werk gaan en de afspraken die met de ouders worden gemaakt, neemt de opvang aan huis de zorg voor de kinderen over. Ze haalt desgewenst de kinderen uit bed, ontbijt met hen en brengt schoolgaande kinderen naar school. Buitenspelen met vriendjes uit de buurt gaat gewoon door, evenals het hele gezinsritme. De opvang aan huis zet het gewone maaltijdritme voort met bidden en danken, lezen uit de (kinder)bijbel. In een aantal gevallen zal de opvang aan huis ook lichte huishoudelijke werkzaamheden willen verrichten. ’s Avonds kan het eten klaarstaan zodat de ouders kunnen aanschuiven en de zorg voor de kinderen weer overnemen.

Financieel voordeel
Opvang aan huis wordt financieel aantrekkelijk voor ouders met minimaal 2 kinderen die gelijktijdig worden opgevangen. Hoe meer kinderen (tegelijkertijd) in de opvang zijn, hoe groter het financieel voordeel zal zijn.

Zijn er ook nadelen verbonden aan opvang aan huis?

Opvang aan huis valt onder de regeling Regeling Huispersoneel. Kort samengevat sluiten ouders een arbeidsovereenkomst met de opvang aan huis. Als werkgever heb je echter meer verplichtingen (vooral bij ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.), dan bij opvang bij de gastouder. Het is goed deze voorwaarden goed te overdenken voordat u kiest voor opvang aan huis. Hier vindt u een kort en volledig overzicht van de overheidsrichtlijnen waaraan deze opvang dient te voldoen.

Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich bij ons inschrijven, evenals gastouders die opvang kunnen bieden. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een geschikt gezin. U kunt zich ook samen inschrijven.

Openen

Veel gestelde vragen over scholing

Wat houdt EHBO voor Kinderen in?
 • Onze cursussen voor EHBO-cursus bij kinderen worden verzorgd door Livis. Dit biedt u diverse voordelen:
 • Ouders én gastouders kunnen van dit aanbod gebruik maken;
 • Het certificaat (Oranje Kruis) is 2 jaar geldig!;
 • Er is altijd een cursus in de buurt;
 • U ontvangt wanneer u de cursus via onze organisatie regelt maximaal € 25 korting;
 • Naast de open inschrijving, organiseren we ook regelmatig een cursus ‘in eigen kring’ met een christelijke trainer en alleen gastouders van Korelon;
 • De kosten worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door uw eigen ziektekostenverzekeraar;
 • Wanneer u VIP-gastouder bent, krijgt u de herhalingscursus (uitsluitend wanneer u deze via LIVIS volgt) van ons vergoed, vraag ons naar de voorwaarden;
 • De theorie kunt u thuis, volledig online, doorlopen;
 • Het praktijkgedeelte is één dagdeel. U kunt zich hiervoor direct (online) inschrijven als u de theorie heeft afgerond.
Wat moet er in een EHBO doos zitten?

Voor een overzicht van de inhoud van de EHBO-doos, verwijzen wij u naar het boek Eerste Hulp aan Kinderen (kosten € 21,95, ISBN 978-90-77259-10-8). U kunt dit boek aanschaffen via de webshop van het Oranje Kruis. Dit boek is ook een fijn ter voorbereiding of om als naslagwerk te gebruiken.

Wat houdt het Christelijke Ontwikkelingsprogramma LEEF in?

L even: E en ontdekkingstocht met God E en avontuur met elkaar F ilippenzen 2:5 ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’

LEEF! is ontstaan vanuit een samengebundeld verlangen om jonge kinderen in de kinderopvang een christelijk fundament te bieden in de lijn die ouders wensen voor hun kind(eren). Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt beoogt het programma de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest.

Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF! handvatten bieden aan de (gast)ouders, waarmee zij het leven met God als vanzelf overdragen aan de gastkinderen.

Via Christelijk Gastouderbureau Korelon wordt (op dit moment) de serie GEEL aangeboden:

LEEF geel: Jozef / Daniël /Bartimeüs / Brood en vis

 

De boekjes kunt u zelf aanschaffen (ca. € 5,-/6,- per boekje). Het programma bevat liedjes, kleurplaten, ideeën voor poppenkast, enz. De handleiding die erbij hoort heeft Christelijk Gastouderbureau Korelon voor u gekocht. Gastouders die een COMPLEET pakket afnemen, kunnen deze handleiding gratis ontvangen. Interesse? Stuur dan een email naar administratie@korelon.nl. U ontvangt het programma per email door middel van een ZIP-bestand wat u kunt downloaden en openen op uw computer. Hierna heeft u alle bestanden en kunt u van alles gebruik maken. Meer informatie en een voorbeeld van een deel van een programma vindt u hier.

Openen

Veel gestelde vragen over Mijn Korelon

Hoe kom ik aan inlogggevens voor Korelon.opvanguren?

Zodra uw inschrijving bij ons is verwerkt, ontvangt u van ons een mail met de inloggegevens van onze klantomgeving.

Wat kan ik met Korelon.opvanguren.nl?

Al onze klanten, gastouders en ouders, kunnen gebruik maken van een eigen klantomgeving. De klantomgeving is ingericht voor het registreren van opvanguren door de gastouder en het kunnen accorderen/controleren van de uren door de ouders. Daarnaast kan de ouder een (nieuw) kind hier aanmelden. Hier kunnen onze klanten alle overeenkomsten, facturen, jaaroverzichten en andere toegestuurde documenten inzien. Ook kunnen hier documenten en formulieren worden gedownload, de eigen gegevens worden inzien en wijzigen.

Wanneer worden de geregistreerde uren uitbetaald?

Vroege facturatie:
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóór de eerste dag van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 5e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 4e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact met de gastouder op te nemen wanneer zij een aanpassing wensen).

Late facturatie
Wanneer de gastouder de uren heeft geregistreerd en goedgekeurd vóor de 10e van de maand, worden de uren automatisch geaccordeerd op de 15e van de maand (de ouders hebben dus t/m de 14e de tijd om zelf te accorderen, dan wel contact op te nemen met de gastouder wanneer zij aanpassing wensen).

Op 31 december van het opvangjaar moeten alle geregistreerde uren zijn goedgekeurd. Alle uren die op de 10e januari van het jaar volgend op het opvangjaar wel zijn geregistreerd, maar niet zijn goedgekeurd, worden automatisch geaccordeerd. Deze uren worden dan gefactureerd, geïncasseerd bij de ouders en uitbetaald aan de gastouder. Het boekjaar wordt hierna afgesloten. Er kunnen dan geen wijzigingen meer op de uren worden ingevoerd.

Openen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via de contactpagina.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078)6124165

Ma t/m do - 09:00 tot 16:00 uur

NOODNUMMER: (06)12732819

Op vrijdag alleen voor ouders en gastouders

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht