Word gastouder bij Korelon!

Welkom op onze website!

Ben je christen en wil je als gastouder ook je geloof uitdragen? Lees dan door! Wij vinden het belangrijk dat gastouders, ouders en kinderen een band met elkaar kunnen opbouwen. Wij streven ernaar dat kinderen die bij je in de opvang komen, zo lang mogelijk bij je kunnen blijven. Het liefst voor alle jaren dat ze opvang nodig hebben. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Respect, openheid en zorgen voor elkaar zijn een voorwaarde. Bij ons ben je dus ook geen nummer, maar een mens! Heb je vragen over de opvang, je inkomsten of over je gastouderschap? We zijn heel open over ons aanbod en onze mogelijkheden. Kun je iets niet vinden op de site? We zijn vijf dagen per week bereikbaar via telefoon, app of mail. Onze medewerkers zijn geschoold en kunnen je vragen beantwoorden. We hebben zelfs een eigen orthopedagoge voor opvoedkundige vragen die we kunnen inschakelen wanneer dat nodig is. Ook hebben we een eigen gezonde coach die adviseert over beweging en gezonde voeding.

Zorgen voor elkaar!

Zorgen voor elkaar, betekent ook dat we er alles aan doen de verhoudingen goed te laten zijn en blijven. Om die reden hebben we BASISafspraken gemaakt, waarin bv. is vastgelegd wanneer een gastouder wel of niet wordt uitbetaald, welke afspraken er moeten gemaakt bij (besmettelijke) ziekten, wat je moet doen als de opvang wijzigt enz. Dat scheelt onderhandelen! Ook stimuleren en helpen we je bij het maken van eigen huisregels. BASISafspraken en Huisregels geven duidelijkheid tussen ouders en gastouder. Dat geeft rust en zelfvertrouwen!

Financieel

Financieel is alles goed geregeld. We hebben een online urenregistratiesysteem en vaste uitbetalingsmomenten. Alle documenten die nodig zijn voor de inspectie, staan online opgeslagen. Voor ongevallen hebben we een collectieve verzekering afgesloten voor onze gastouders en gastkinderen. Wil je een goedkope bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan kan dat ook via ons. Goed geregeld toch?!

Respect en rust

Je kiest voor ons als je respect hebt voor jezelf. Je voor de kinderen wilt zorgen. Open en respectvol met ouders en ons wilt omgaan. De waarde ziet van BASISafspraken en Huisregels. Terug wilt kunnen vallen op je bemiddelingsmedewerker als dat nodig is. Door ons geïnspireerd wilt worden in de opvoeding van kinderen. Er verzekerd van wil zijn, dat je je kunt richten op de opvang en dat wíj alles eromheen goed hebben geregeld! Dan kies je voor Korelon!

Wanneer past Korelon bij jou?

  • Als je zelf christen bent en dit wil voorleven
  • Als je jezelf wil richten op de opvang en de zorg voor de kinderen
  • Als je een langere tijd (dezelfde) kinderen wilt opvangen en er een band mee wil opbouwen
  • Als je je opvang goed geregeld wil hebben zonder zelf allerlei onderhandelingen te moeten voeren
  • Als onze BASISafspraken je helpen open en eerlijk met ouders te communiceren
  • Als je geen nummer wilt zijn
  • Als je EHBO en andere scholing wilt volgen via het gastouderbureau
  • Als je het fijn vindt dat risico’s voor kinderen en jezelf (waar mogelijk) zijn ingedekt middels verzekeringen
  • Als je een open contact met je persoonlijke bemiddelingsmedewerker zoekt
  • Als je ondersteuning wil van een deskundig en betrouwbaar gastouderbureau 

(Gast)Oudercommissie

Wil je meepraten over het beleid? BIj ons kan dat! Officieel hebben gastouders geen wettelijk stemrecht. Omdat zij de uitvoerders zijn van ons pedagogisch beleid vinden we het echter heel belangrijk dat ook zij hun mening kunnen geven binnen de oudercommissie. Om die reden hebben wij gastouders toegevoegd als adviseurs aan onze (GAST)oudercommissie. Zij hebben alle bevoegdheden van een ‘gewoon’ lid, uitgezonderd stemrecht. Wil je precies weten wat de oudercommissie doet en haar ‘rechten en plichten’? Kijk onderaan tussen de downloads naar het ‘Reglement (Gast)Oudercommissie’. Wanneer je ook deel wil uitmaken van onze (gast)oudercommissie, kun je mailen naar oudercommissie@korelon.nl of gebruik maken van ons contactformulier.

Tevredenheid

Natuurlijk doen we er alles aan dat kinderen, ouders en gastouders blij en tevreden zijn met en bij onze organisatie. Desondanks komt het helaas ook bij ons voor, dat er iets misgaat. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende persoon. Vaak berust de onvrede op een misverstand of miscommunicatie. Samen even in gesprek gaan, kan veel opheldering geven!

Kom je er desondanks niet uit? Bel of mail dan naar Hanneke Schot, de directeur (078-6124165 of jschot@korelon.nl). Samen proberen we dan tot een oplossing te komen!

Meer weten over…

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht