Informatie over het Corona virus

UPDATE 20200315: NIEUWE RICHTLIJNEN MBT HET CORONAVIRUS!!!!!!

Wat is er aan de hand?
In Nederland heerst een griepvirus, Corona, die ernstige vormen aan kan nemen. Deze ernstige klachten komen voornamelijk voor bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
De overheid probeert nu, door het beperken van sociaal contact, de verspreiding van het virus over een langere periode uit te spreiden. Het aantal mensen dat tegelijkertijd als gevolg van Corona in het ziekenhuis moet worden opgenomen, zo laag mogelijk te houden en de gezondheidszorg in staat te stellen iedereen die dat nodig heeft optimale zorg te kunnen bieden.
Mede om die redenen zijn oa onderwijs én de kinderopvang gesloten tot en met DV 6 april 2020;
Alle kinderen moeten thuisblijven, behalve kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben. Zij mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang. Deze maatregelen gelden ook voor de gastouderopvang.
Cruciale beroepen zijn in ieder geval: zorg, politie en brandweer. De exacte lijst van cruciale beroepen kun je hier downloaden.

Moet je naar je werk als je kinderen niet naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met een of beide ouders in cruciale beroepsgroepen. Als je niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Wat betekent dit in de praktijk?
De overheid vraagt zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden, om de (snelle) verspreiding van het virus tegen te gaan. Iedereen moet een pas op de plaats doen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Om die reden zijn opvang en onderwijs gesloten.
De gastouderopvang is vanaf nu alleen bedoeld voor kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben.
Als één van beide ouders in een cruciaal beroep werkt en de ander niet, is het verzoek je kind thuis op te vangen. Als dit echt niet lukt, kun je eveneens een beroep doen op de school of kinderopvang. School en kinderopvang zijn nu echt bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die beiden werken in cruciale beroepsgroepen.
We roepen enerzijds de ouders op waarvan (één van) beide ouders in een cruciale functie werkt, daar waar mogelijk, de opvang niet te gebruiken. Anderzijds roepen we de gastouders op, daar waar de ouders vastlopen, de opvang te verzorgen. Dit kan dus betekenen, dat de opvang bij of door de gastouder heel onregelmatig wordt, doordat ouders de ene keer wel en de andere keer de opvang zelf niet kunnen regelen.
Wanneer kinderen (milde) gezondheidsklachten vertonen , mogen ze niet naar de gastouder;

Wanneer mag een gastouder GEEN OPVANG meer bieden?
Eerder was de richtlijn dat je als gastouder klachten moet hebben zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten én koorts. Deze richtlijn is inmiddels gewijzigd in niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten óf koorts.
Is jouw eigen kind of een huisgenoot die tijdens de noodopvang aanwezig is, ziek? Dan kan jij geen noodopvang (meer) bieden. Hiervoor geldt ook dat het gaat om niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten óf koorts.
Behoort jouw kind of huisgenoot tot de, door de overheid benoemde, kwetsbare groep? Dan kan jij geen noodopvang bieden, gezien het feit dat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Hoe zit dat als een gastouder zelf open wil blijven?
• Opvang is uitsluitend nog mogelijk voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Wanneer u dus open wilt blijven, kan dat niet voor andere kinderen.
• De overige opvang moet worden gestopt. Gaat de gastouder wél door, dan riskeert hiermee een boete vanuit de GGD/inspectie.
• Noodopvang is heel hard nodig! Alle gastouders ontvangen van ons nog een mail met uitgebreide informatie.

Hoe is de uitbetaling als de gastouder GEEN OPVANG kan bieden door ziekte of doordat zij of een huisgenoot tot een risicogroep behoren?
Voor zover nu bekend wordt de gastouder gewoon doorbetaald.

Hoe is de uitbetaling aan de gastouder bij noodopvang?
De meeste gastouders hebben nu dezelfde inkomsten, maar (veel) minder kinderen om op te passen. Voor (extra) noodopvang zijn GEEN middelen beschikbaar vanuit de overheid. Dit wordt ook NIET vergoed vanuit de gemeenten!
Daarom roepen we de gastouders op, binnen hun normale opvanguren, noodopvang te bieden om eraan mee te werken de gezondheidszorg in Nederland door te kunnen laten draaien. De uren worden wel geregistreerd, maar de gastouder wordt NIET extra uitbetaald voor de noodopvang. De ouders betalen daardoor ook niets voor de extra uren. Dat geldt ook voor ouders die extra noodopvang nodig hebben bij hun vaste gastouder.
We beseffen dat gastouders niet EXTRA worden uitbetaald. Desondanks roepen we gastouders op toch noodopvang te leveren. Ouders die geen opvang hebben, betalen toch de opvanguren door. Dat is hun bijdrage om de gastouders ‘overeind’ te houden. Wij vragen de gastouders daarom de bereidheid (binnen hun normale opvanguren) noodopvang te leveren aan de ouders die we heel hard nodig hebben om de zorg draaiende te houden, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan.

Moet je betalen voor opvang als je kind verplicht thuis zit?
Ja, dus
Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.
U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan het gastouderbureau.
Hoewel we uw onzekerheid begrijpen, vragen we u toch de kosten te betalen. Het ministerie doet er alles aan de eigen bijdrage achteraf te vergoeden. Zie hiervoor als eerste aanzet de brief van de twee brancheverenigingen in de kinderopvang en oudervereniging BOinK aan de ouders.

Wat moeten we doen als ons inkomen terugkoopt?
Pas je inkomen aan bij de belastingdienst. De kinderopvangtoeslag wordt dan aangepast naar het lagere inkomen: hoe minder inkomen je hebt, hoe hoger je kinderopvangtoeslag wordt!

Hoe zit het met de uitbetaling van de gastouder die niet kan of wil opvangen vanwege ziekte of doordat zij tot een risico-groep behoort?
Zij wordt gewoon uitbetaald. De ouders betalen wel de factuur,  ontvangen hiervoor kinderopvangtoeslag en het ministerie doet er alles aan de eigen bijdrage achteraf te vergoeden.

Hoe zit het met opvang aan huis/nanny? Wanneer mag de opvang aan huis/nanny opvang bieden?
Als (een van) beide ouders werkt in een cruciaal beroep. Dit heet officieel ‘noodopvang’;
De nanny is gezond én alle gezinsleden van het vraaggezin zijn gezond (zie richtlijnen wanneer een gastouder géén opvang mag bieden);
De nanny behoort niet tot een kwetsbare/risicogroep mbt het coronavirus;
In een enkel geval komt het voor dat een ouder thuis werkt én de nanny wordt gevraagd om op te passen. De regeling biedt hier ruimte voor, maar het is een dringend verzoek vanuit de overheid aan de ouders om de opvang, daar waar mogelijk, zélf te doen. Dit met het oog op de gezondheid van de kinderen, de nanny en de ouders zelf.

Wat gebeurt er als een nanny méér werkt dan de afgesproken opvanguren?
Deze worden niet extra uitbetaald. Ze moeten wel geregistreerd worden in het noodopvangcontract.

Wat moeten we doen als de nanny geen opvang kan of mag bieden?
Licht altijd de opvangconsulente in;
Als de vaste gastouder geen opvang kan of mag bieden, doen we ons uiterste best een andere gastouder te regelen. Dit is ALTIJD een gastouder die bij zichzelf thuis kinderen opvangt. Een andere nanny in huis mag niet ivm de ontbrekende lrk-registratie;
Elke week vragen we alle gastouders naar de mogelijkheden van noodopvang. Die mogelijkheden zijn dus wisselend. Voor een kind kan dat betekenen dat het elke week een andere gastouder krijgt, óf dat de opvang de ene week wel en de andere week niet geregeld kan worden;
Als alternatief adviseren we de ouders daarom contact te leggen met een kinderdagverblijf in de buurt. Noodopvang is ook bij hen gratis. Voor kind(eren) heeft dit als voordeel dat het/ze vaste gezichten en een vaste opvanglocatie heeft/hebben in een toch al turbulente periode.

Bezoek van de opvangconsulente
Opvangconsulenten bezoeken veel gastouders en lopen daardoor veel risico. We hebben daarom besloten dat de opvangconsulenten in ieder geval t/m 6 april uitsluitend nog langskomen voor een risico-inventarisatie ten behoeve van een LRK-registratie.
Alle andere gesprekken, evaluaties en risico-inventarisaties zullen telefonisch worden gedaan en het verslag zal digitaal door de (gast)ouder worden ondertekend. Voor evaluaties worden sinds kort ook vragenlijsten verstuurd die je vooraf kunt invullen. We vragen je, vooral omdat nu alles telefonisch plaatsvindt, dit zo uitgebreid mogelijk te doen.
We beseffen dat certificaten en risico-inventarisaties kunnen verlopen. Vanuit het ministerie is hier aandacht voor. Zodra we meer weten hierover, zullen we dit publiceren op onze website.

Meer informatie over het Corona Virus
Vragen? Kijk eerst op de site van het RIVM, de branchevereniging Kinderopvang of Oudervereniging BOinK. Natuurlijk kun je contact opnemen met je opvangconsulente wanneer je twijfelt of wilt overleggen! Wij blijven de ontwikkelingen ook nauwgezet volgen en houden je op de hoogte!

Geef elkaar geen hand, vouw je handen vaak samen!
Wees niet bang! wees wel voorzichtig en hou je aan de adviezen van de RIVM om de verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen. Geef elkaar geen hand, maar vouw je handen veel! Bid mee, bid in de Naam van Jezus dat ook wij mogen schuilen achter het bloed van het Lam. Onze verwachting is van God, onze hemelse Vader, Hij is onze Schuilplaats (psalm 91)! Laten we daarom in alles onze hoop en verwachting op God stellen en Hem bidden om bescherming en bewaring van onszelf, ons land en allen om ons heen!

Wij volgen de informatie van RIVM Branchevereniging Kinderopvang mbt de Corona regelingen op de voet. Desondanks kan het voorkomen dat onjuistheid sluipt in de informatievoorziening. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie op onze website, noch aan de hierover door ons verzonden mails met informatie hierover.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078)6124165

Ma t/m do - 09:00 tot 16:00 uur

NOODNUMMER: (06)12732819

Op vrijdag alleen voor ouders en gastouders

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht