Je bemiddelingsmedewerker zal bij haar bezoeken altijd de gastoudermap controleren, en je zo goed mogelijk voorbereiden op een eventueel bezoek van de GGD. Je blijft zélf verantwoordelijk om alles op orde te hebben. Een aantal handreikingen:

 • Het inspectiebezoek (alleen een eerste inspectie t.b.v. een LRK-registratie niet) vindt in vrijwel alle gevallen ONVERWACHTS plaats. Gezien het aantal inspectiebezoeken dat de GGD aflegt, heeft de GGD ervoor gekozen dat de inspecteur onaangekondigd langs komt.
 • Op opvangdagen ben je verplicht de GGD-inspecteur toe te laten voor bezoek. Op niet-opvangdagen mag je de inspecteur weigeren wanneer het bezoek je echt niet gelegen komt. We adviseren in dit geval direct het initiatief te nemen een andere datum af te spreken. Het niet-toelaten kan anders als weigering van de inspectie worden aangemerkt wat je een negatief rapport kan opleveren.
 • Je dient te kunnen aantonen dat je bent ingeschreven in het Persoonsregister Kinderopvang (PRK), evenals alle ingeschreven huisgenoten van 18 jaar en ouder én ‘structureel  aanwezigen’ van 18 jaar en ouder;
 • Zorg dat je alle originele en geldige documenten kunt laten zien: diploma, EHBO-diploma, VOG van jezelf en evt. huisgenoten van 18 jaar en ouder, VOG’s van structureel aanwezigen en je ID-bewijs
 • De bewaarmap van Korelon moet in orde zijn (zie voor een voorbeeld inhoudsopgave onder Downloads Gastouder) en je dient de verschillende documenten en formulieren snel te kunnen vinden en te kunnen aangeven wanneer ze gebruikt moeten worden (bv. sociale kaart, achterwachtregeling, calamiteiteninstructie, routekaart kindermishandeling, ongevallenregistratie). Download de sociale kaart die geldt voor je regio/provincie (onder ‘Downloads Gastouder)’ en voeg deze toe aan je gastoudermap;
 • Check regelmatig de risico-inventarisatie. Klopt de Risico-Inventarisatie met datgene wat je in de praktijk doet (bv. liggen er scherpe voorwerpen/messen in de keukenla terwijl op de RIE staat dat dit niet zo is?). De inspecteur checkt dit wanneer ze bij je langskomt!
 • Kun je Kent je ons pedagogisch beleid? en als je voor meerdere gastouderbureaus werkt, komen de pedagogisch beleidsplannen van de verschillende gastouderbureaus dan met elkaar overeen? Heb je dan bv. een eigen beleidsplan/werkplan waarin staat hoe je met die verschillen omgaat?
 • Lees ons pedagogisch beleid via deze link aandachtig door! Ken de inhoud en wees je bewust van je handelen.
 • Stel jezelf steeds de vraag: ‘Waarom doe ik het zoals ik het doe?’
 • Denk na over de vier pedagogische doelen en bedenk bij elk doel een praktisch voorbeeld.
 • Bedenk bij leeftijdsverschillen tussen de opvangkinderen hoe je elk kind het beste kan opvangen en begeleiden.
 • Lees de informatie over de Meldcode Kindermishandeling in de portal (www.korelon.opvanguren.nl) door. Wat moet je doen bij een vermoeden van kindermishandeling (routekaart), wie is de aandachtsfunctionaris bij Korelon en wat moet je doen bij een vermoeden van mishandeling door een medewerker of houder van Korelon?;
Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht