Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), komt er een GGD-inspecteur langs op de opvanglocatie. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders/nanny’s die geregistreerd staan in het LRK. De inspecteur controleert o.a.:
• De inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen en verblijven;
• Of er risico’s zijn in de ruimtes waar de kinderen komen en verblijven;
• Hoe de gastouder met de kinderen omgaat en het pedagogisch beleidsplan;
• De werkwijze van de gastouder;
• Of de gastouder gediplomeerd is d.m.v. een vrijgesteld diploma maar ook of ze een geldig EHBO diploma voor kinderen heeft;
• Of de gastouder (en haar eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK);
• De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Hierin wordt aangegeven of de gastouder/nanny voldoet aan alle kwaliteitseisen, dan wel of er gebreken zijn geconstateerd. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete;
• Elke afspraak, zowel voor als na registratie, is in principe onverwachts. Alleen bij opvang aan huis neemt de GGD vaak van te voren telefonisch contact op met de gastouder. De gastouder is zelf verantwoordelijk dat de afspraak wordt afgestemd met de ouders.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

Adres

Korelon B.V.
Stationsplein 4E, unit 308
3331 LL Zwijndrecht