Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het LRK, komt er een GGD-inspecteur langs. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders die geregistreerd staan in het LRK. De inspecteur controleert o.a.
• de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
• hoe de gastouder met de kinderen omgaat en het pedagogisch beleidsplan;
• de werkwijze van de gastouder
• of de gastouder gediplomeerd is
• of de gastouder (en haar eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben en zijn ingeschreven in het Persoonsregister Kinderopvang (PRK)
• De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Hierin wordt aangegeven of de gastouder voldoet aan alle kwaliteitseisen, dan wel of er gebreken zijn geconstateerd. Wordt niet aan de kwaliteitseisen voldaan, dan treedt de gemeente op. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.
• Elke afspraak, zowel voor als na registratie, is in principe onverwachts. Alleen bij opvang aan huis neemt de GGD vaak tevoren telefonisch contact op met de gastouder. De gastouder is ervoor verantwoordelijk dat de afspraak wordt afgestemd met de ouders.

Thanks!

Bel ons

TEL: (078) 6124165

ma t/m do – 09:00 tot 16:00 uur
vr - 09.00 tot 12.00 uur

Mail ons

info@korelon.nl

 

Adres

Korelon B.V.
Noordeinde 188
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht