Wat is het Landelijk Register Kinderopvang?

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Wat kost een melding bij het LRKP?

Er zijn steeds meer gemeentes die leges heffen. Deze kosten zijn voor rekening van de gastouder. Bij opvang aan huis adviseren we de ouders en gastouder te overleggen wie de kosten betaalt. Wij adviseren u, voordat u zich inschrijft als gastouder, uw burgerlijke...

Inspectie bij Opvang aan Huis

Bij opvang aan huis geldt, komt de inspectie vanzelfsprekend op bezoek in het huis van de ouders. Dat heeft een bijzondere situatie tot gevolg. De GASTOUDER wordt gecontroleerd, evenals het HUIS VAN DE OUDERS. Een aantal aanvullingen op de genoemde handreikingen:...

Waarom komt de GGD op inspectie?

Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het LRK, komt er een GGD-inspecteur langs. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders die geregistreerd staan in het LRK. De inspecteur controleert o.a. • de inrichting en het gebruik van de ruimtes...

Kan ik mijn registratie in het LRK inzien?

Ja, dat kan via de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kun je zoeken met een kenmerk of met uw registratienummer. Check na je registratie of een wijziging in het LRK ALTIJD je gegevens en/of het aantal kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen is het...