Kan ik mijn registratie in het LRK inzien?

Ja, dat kan via de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kun je zoeken met een kenmerk of met het registratienummer. Check na je registratie of wijziging in het LRK ALTIJD je gegevens en/of het aantal kindplaatsen. Het aantal kindplaatsen is het...

Waarom komt de GGD op inspectie?

Voordat een gastouder wordt ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), komt er een GGD-inspecteur langs op de opvanglocatie. Daarnaast komt de GGD steekproefsgewijs langs bij alle gastouders/nanny’s die geregistreerd staan in het LRK. De...

Inspectie bij Opvang aan Huis

Bij opvang aan huis komt de inspectie vanzelfsprekend op bezoek in het huis van de ouders. Dat heeft een bijzondere situatie tot gevolg. De NANNY/GASTOUDER AAN HUIS wordt gecontroleerd, evenals het HUIS VAN DE OUDERS. Een aantal aanvullingen op de genoemde...

Wat kost een melding bij het LRKP?

Er zijn steeds meer gemeentes die leges heffen. Deze kosten zijn voor rekening van de gastouder. Bij opvang aan huis adviseren we de ouders en gastouder te overleggen wie de kosten betaalt. Wij adviseren u, voordat u zich inschrijft als gastouder, uw burgerlijke...

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang?

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.